Strona główna | Galeria zdjęć | Aktualności | Księga gości | Informacje | Nauczyciele | Linki | Promyczek | Nasza szkoła | Publikacje nauczycieli | Publikuj
Wybierz dział publikacji
Wpisz szukane słowa
Wyszukaj w:

Publikacje / scenariusze / Anna Stróżyńska - Świat pełen barw - barwy zimne i ciepłe, tworzenie skrótów. X


Autor: Anna Stróżyńska
opublikowano: 2009-01-10 :: 19:00


Scenariusz lekcji koleżeńskiej

 

 

Scenariusz lekcji

 

Nauczyciel: Anna Stróżyńska

Przedmiot: informatyka

 

Temat: Świat pełen barw - barwy zimne i ciepłe, tworzenie skrótów.

 

 

Cel ogólny:

Tworzenie skrótów do programów i folderów, uzupełnianie tekstu w programie Notatnik.

 

Cele szczegółowe:

Uczeń

·         wykorzystuje pliki z płyty CD wskazane przez nauczyciela,

·         tworzy skróty do aplikacji i folderów,

·         rozpoznaje ikonę skrótu,

·         rozpoznaje barwy podstawowe i pochodne,

·         rozpoznaje barwy ciepłe i zimne,

·         uzupełnia tekst w programie Notatnik, wykorzystując swoją wiedzę,

·         zapisuje plik we wskazanym miejscu na dysku.

 

Metody i formy pracy:

Przypomnienie wiadomości z poprzedniej lekcji na temat systemu operacyjnego i elementów środowiska Windows. Prezentacja sposobu postępowania oraz materiałów przygotowanych przez nauczyciela na ekranie – wykorzystanie projektora. Wykorzystanie przez uczniów materiałów z płyty CD – „Komputerowe opowieści”. Praca samodzielna uczniów w programie Notatnik.

 

Pomoce:

Podręcznik, płyta CD – „Komputerowe opowieści”, projektor, ekran, przygotowane materiały.

 

Przebieg lekcji:

1.      Sprawy organizacyjne: organizacja klasy, porządek na lekcji, logowanie komputerów, sprawdzenie obecności, wpisanie tematu lekcji do dziennika.

2.      Pogadanka powtórzeniowa na temat systemu operacyjnego i elementów środowiska Windows.

3.      Ocena pracy „Domek w górach”.

4.      Zapisanie tematu lekcji na tablicy: Świat pełen barw, tworzenie skrótów.

5.      Prezentacja czynności na ekranie przy wykorzystaniu projektora. Przedstawienie sposobu tworzenia skrótów. Rozpoznawanie ikony skrótu. Uruchamianie programu przy pomocy skrótu.

Notatka:

Tworzenie skrótów w systemie Windows XP:

·         do programu:

ppm – wyślij do – Pulpit (utwórz skrót)

·         do folderu lub pliku:

ppm – utwórz skrót

6.      Pogadanka na temat barw: podstawowych, pochodnych, ciepłych i zimnych (załącznik 1).

Barwy podstawowe

żółty, czerwony, niebieski

barwy podstawowe

 

 

Barwy pochodne

pomarańczowy, fioletowy, zielony

barwy pochodne

 

 

 

7.      Omówienie zadania, zapoznanie się z plikiem tekstowym. Praca indywidualna dzieci.

Wykonanie zadania i zapisanie na dysku swojego komputera w wyznaczonym folderze.

8.      Podsumowanie lekcji.

9.      Zadanie domowe – zad. 1 str. 33

10.  Podanie terminu sprawdzianu – 23 listopad 2007r.

 

 

 

Anna Stróżyńska


 

Załącznik 1.

 

Jedne barwy wywołują wrażenie ciepła (kolory ciepłe), a inne - wrażenie zimna ( kolory zimne )


 

Barwy ciepłe

 

Barwy żółty, żółto - zielony, pomarańczowy, pomarańczowo - żółty, pomarańczowo - czerwony, brązowy, kremowy, beżowy i wszystkie kolory zawierające żółty nazywamy barwami ciepłymi, gdyż wywołują w nas wrażenie ciepłoty, przypuszczalnie przez skojarzenie z barwą słońca, rozpalonego żelaza itp.

 

oddcienie

 


Barwy zimne

 

Kolory niebieski, fioletowy, zielony, niebiesko - zielony, siny itp. nazywamy barwami zimnymi, najprawdopodobniej wskutek skojarzenia z barwą wody morskiej, cieni na śniegu itd.

oddcienie-1

 

 

 

 

 

 © 1999-2015 Ewa Krysińska