Strona główna | Galeria zdjęć | Aktualności | Księga gości | Informacje | Nauczyciele | Linki | Promyczek | Nasza szkoła | Publikacje nauczycieli | Publikuj
Wybierz dział publikacji
Wpisz szukane słowa
Wyszukaj w:

Publikacje / wychowanie przedszkolne / Justyna Grabowska - Plan pracy dydaktyczno- wychowawczej dla oddziału sześciolatków na miesiąc styczeń ( do cyklu - Razem w przedszkolu) X


Autor: Justyna Grabowska
opublikowano: 2011-02-26 :: 18:04


Plan pracy dydaktyczno- wychowawczej w oddziale sześciolatków na miesiąc listopad (do cyklu „Razem w przedszkolu”)

Plan pracy dydaktyczno- wychowawczej w oddziale sześciolatków na miesiąc styczeń (do cyklu „Razem w przedszkolu”)

 

 

 

TEMATY KOMPLEKSOWE:

XIV. Mamy zimę. Wiwat Nowy Rok!

XV. Urządzenia techniczne ułatwiają nasze życie.

XVI. Bawimy się na balu.

XVII. Zimowe zabawy i sporty.

 

XIV.

TEMAT KOMPLEKSOWY: Mamy zimę. Wiwat Nowy Rok!

CEL GŁÓWNY: Poznanie charakterystycznych cech klimatu polarnego.

CELE POŚREDNIE:

- poznanie charakterystycznych cech zimy,

- poznanie właściwości śniegu,

- zapoznanie z podstawowymi cechami klimatu polarnego,

- zapoznanie ze sposobem życia Eskimosów,

- poznanie zwierząt żyjących w klimacie polarnym,

- wskazywanie na globusie Krainy Wiecznych Lodów,

- zapoznanie z pojęciem gama oraz nazwami solmizacyjnymi nut,

- zapoznanie z instrumentami muzycznymi oraz wydawanymi przez nie dźwiękami (bębenek, trójkąt muzyczny, talerze perkusyjne, marakasy, cymbałki, kołatki, flet),

- wysłuchiwanie głoski n na początku wyrazów,

- zapoznanie z pojęciami: orkiestra, dyrygent,

- liczba 8 i cyfra 8 w aspekcie kardynalnym i porządkowym.

 

TEMATY I TREŚCI POSZCZEGÓLNYCH DNI:

 

1. Temat: Zima

- „Zimowe obrazki”- wyszukiwanie w czasopismach dziecięcych ilustracji związanych                   z zimą,

- „Zimowe zabawy”- opowiadanie obrazka sytuacyjnego, (K3 s.2)

- wykonanie zadania- karty, (K3 s.2)

- wykonanie zadania- karty,(K3 s.3)

- wypychanie z tekturki liter n, N –wyprawka, (W3 s.3)

- „Szukanie zimy”- spacer w ogrodzie,

- „Kule śniegowe”- zabawa z elementem toczenia,

- „Gdzie słychać n?”- ćwiczenia słuchowe połączone z wykonaniem zadania z wyprawki, wprowadzenie do globalnego czytania wyrazów: nuta, narty. (W3 s.1)

 

2. Temat: W krainie śniegu i lodu

- „Zima”- zabawa dydaktyczna,

- słuchanie wiersza Tomasza Jabłońskiego „Eskimos”,

- pokazanie na globusie krainy polarnej,

- „Wyprawa do krainy polarnej”- zabawa ruchowa,

- „Zwierzęta polarne”- praca z obrazkiem, wprowadzenie do globalnego czytania wyrazów: pingwin, mors, foka,

- wykonanie zadania - karty, globalne czytanie podpisów pod obrazkami,(K3 s.1)

- „Pingwinek”- zabawa ruchowa ze śpiewem,

- „Eskimos”- wydzieranka z kolorowego papieru.

 

3. Temat: Nowy Rok

- „Obrazek i wyraz”- zabawa dydaktyczna,

- słuchanie wiersza Doroty Gellner „ Nowy Rok”,

- wykonanie zadania- wyprawka, (W3 s.2)

- „Pory roku”- zabawa dydaktyczna,

- „Pory roku”- zabawa orientacyjno- porządkowa,

- „Cztery pory roku”- praca z obrazkiem,

- „Pory roku”- malowanie farbami plakatowymi na dużych arkuszach szarego papieru.

 

4. Temat: Dźwięki gamy

- „Wesołe powitanie”- zabawa rytmiczna,

- słuchanie wiersza Tomasza Jabłońskiego „Gama”,

- próba śpiewania gamy od dołu do góry z użyciem nazw solmizacyjnych połączona                  z powolnym unoszeniem jednej ręki do góry,

- wykonanie zadania- karty, wprowadzenie do globalnego czytania wyrazu nuty, (K3 s.4)

- wypychanie z tekturki cyfry 8, (W3 s.3)

- zabawa ilustrująca ruchem treść piosenki „Skaczące nutki”,

- „Jaki to rytm?”- ćwiczenia rytmiczne,

- „Partytura”- rysowanie flamastrami.

 

 

5. Temat: Muzykujemy

- zabawa ruchowa przy piosence „Jestem muzykantem konszabelantem”,

- „Instrumenty”- pokaz instrumentów, wprowadzenie do globalnego czytania wyrazów: tamburyn, cymbałki, kołatka, flet,

- „Znamy różne instrumenty”- zabawa dydaktyczna,

- „Słuchanie, jak grają instrumenty”- ćwiczenia słuchowe,

- wykonanie zadania- karty, globalne czytanie wyrazów: tamburyn, cymbałki, kołatka, flet, (K3 s.5)

- „Orkiestra”- wypowiedzi na temat obrazka,

- słuchanie wiersza Doroty Gellner „Mało nas”,

- „Orkiestra”- gra na instrumentach perkusyjnych.

 

CELE OPERACYJNE:

- zna charakterystyczne cechy zimy: padający śnieg, mróz, sople, zamarznięta woda,

- wskazuje na globusie Antarktydę i Arktykę,

- zna podstawowe cechy klimatu polarnego,

- zna sposób życia Eskimosów,

- zna zwierzęta żyjące w klimacie polarnym,

- posługuje się nazwami pór roku i określa charakterystyczne dla nich zjawiska atmosferyczne,

- zna właściwości śniegu: suchy, sypki, wilgotny,

- zgodnie współpracuje w zespole,

- przestrzega reguł zabawy,

- buduje wypowiedzi wielozdaniowe,

- odczytuje zadania wyrazowo- obrazkowe pod obrazkiem,

- czyta globalnie wyrazy związane z tematem,

- dokonuje analizy i syntezy słuchowej wyrazów,

- opowiada treść obrazka,

- globalnie czyta podpis do obrazka 4 pory roku,

- zna obraz graficzny głoski n- litery n, N,

- zna liczbę 8 oraz jej obraz graficzny – cyfra 8,

- liczy i określa liczbę elementów zbioru liczebnikiem,

- zna stałe następstwo pór roku,

- posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi,

- odzwierciedla w formie plastycznej własne spostrzeżenia,

- rysuje pętle od określonego punktu w lewo,

- zapełnia obrazki konturowe kolorując, wykonując wydzierankę z kolorowego papieru,

- zna pojęcia gama, globalnie czyta nazwy solmizacyjne nut: do, re, mi, fa, sol, la, si, do,

- wygrywa na instrumentach perkusyjnych rytm zapisany za pomocą różnych znaków,

- zapisuje własne układy rytmiczne za pomocą dowolnie wypranych znaków,

- wyklaskuje zapisane układy rytmiczne,

- rozpoznaje i nazywa instrumenty muzyczne: tamburyn, cymbałki, kołatka, flet,

- rozpoznaje dźwięki wydawane przez instrumenty: bębenek, trójkąt muzyczny, talerze perkusyjne, marakasy, cymbałki, kołatka, flet,

- posługuje się nazwami instrumentów i osób na nich grających,

- zna pojęcia: orkiestra, dyrygent,

- zna i śpiewa piosenkę „Skaczące nutki”,

- uczestniczy w zabawach ruchowych ze śpiewem,

- ilustruje ruchem treść piosenki „Skaczące nutki”.

 

XV.

TEMAT KOMPLEKSOWY: Urządzenia techniczne ułatwiają nam życie.

CEL GŁÓWNY: Poznanie miejsca wytwarzania prądu oraz różnych źródeł energii.

CELE POŚREDNIE:

- zapoznanie z różnymi źródłami energii,

- zapoznanie z różnymi rodzajami oświetlenia,

- zapoznanie z możliwościami wykorzystania komputera,

- poznanie urządzeń elektrycznych wykorzystywanych w domu,

- omówienie zasad bezpieczeństwa dotyczących obsługi urządzeń elektrycznych,

- wdrażanie do wybierania odpowiednich programów telewizyjnych,

- wysłuchiwanie głoski e na początku wyrazów,

- globalne czytanie wyrazów związanych z tematem,

- odczytywanie zdań wyrazowo- obrazkowych.

 

TEMATY I TREŚCI POSZCZEGÓLNYCH DNI:

 

1. Temat: Urządzenia techniczne

- „Urządzenia techniczne”- kolorowanie obrazków związanych z tematem,

- słuchanie wiersza Ludwika Jerzego Kerna „ Pod samą chmurka”,

- „Urządzenia techniczne”- rozmowa na podstawie obrazków przygotowanych przez nauczyciela,

- „Domowe roboty”- ćwiczenia ortograficzne przy piosence,

- „Pomagamy w domu”- zabawa naśladowcza,

- „Przed telewizorem”- opowiadanie obrazka sytuacyjnego, (K3 s.6)

- słuchanie wiersza Stanisława Grochowskiego „Telewizor”,

- wykonanie zadania- karty, (K3 s.6)

- wykonanie zadani- karty, wprowadzenie do globalnego czytania wyrazu ekierki, (K3 s.7)

- wypychanie z tekturki liter e, E, (W3 s.8)

- „Gdzie słychać e?”- ćwiczenia słuchowe połączone z wykonywaniem zadania z wyprawki, wprowadzenie do globalnego czytania wyrazów: korale, motyle, elf, ule, ekran. (W3 s.5)

 

2. Temat: Źródła prądu

- „W kąciku zabawek”- zabawa dydaktyczna,

- „Źródła prądu”- wypowiadanie się na temat obrazka   ,

- zaprezentowanie zabawek na baterię i omówienie zasad ich działania, podkreślanie różnic występujących pomiędzy niebezpiecznym prądem o wysokim napięciu a prądem z baterii,

- chowanie jednej z zabawek, a następnie zgadywanie, której zabawki brakuje oraz określanie jej wyglądu,

- „Roboty”- zabawa naśladowcza,

- wykonanie zadania- karty, (K3 s.8)

- „Elektryczna zabawka”- wycinanie z kolorowego papieru,

- „Urządzenia elektryczne”- ćwiczenia słuchowe,

- wykonanie zadania- wyprawka, wprowadzenie do globalnego czytania wyrazu radio. (W3 s.4)

 

3. Temat: Nocne światła

- „Latarnia”- praca z obrazkiem,

- „Ulica nocą”- wypowiadanie się na temat obrazka, (K3 s.9)

- wykonanie zadania- karty, (K3 s.9)

- słuchanie wiersza Tomasza Jabłońskiego „Światła miasta”,

- wykonanie zadania- karty, wprowadzenie do globalnego czytania wyrazu lampa, (K3 s.10)

- „Widno- ciemno”- zabawa orientacyjno- porządkowa,

- „Odgłosy”- słuchanie wiersza Tomasza Jabłońskiego,

- „Bawimy się w rymy”- zabawa dydaktyczna, (W3 s.6)

- wykonanie zadania, wprowadzenie do globalnego czytania wyrazów: mak, kot, tarka, rak, balony, latarka, płot, batony. (W3 s.6)

 

4. Temat: Światło i cień

- „Układanie zdania”- zabawa dydaktyczna,

- „Co przepuszcza światło?”- zabawa dydaktyczna,

- słuchanie opowiadania Ryszarda Przymusa „Teatrzyk cieni”,

- „Teatrzyk cieni”- swobodna zabawa,

- słuchanie wiersza Ludwika Jerzego Kerna „Cień”,

- „Ja i mój cień”- zabawa ruchowa,

- wykonanie zadania- wyprawka. (W3 s.7)

 

5. Temat: Komputer bawi i uczy

- „Zgadnij, kto to mówi”- ćwiczenia słuchowe,

- „Poznajemy komputer”- wprowadzenie nowego urządzenia technicznego,

- omawianie zasad korzystania z komputera,

- wypowiedzi dzieci na temat: Co można robić na komputerze?,

- „Ekran”- wykonanie zadania z wyprawki, (W3 s.8)

- „Między szczeblami drabinki”- zabawa z elementem równowagi,

- „Znamy te litery”- wykonania zadania z wyprawki.

 

CELE OPERACYJNE:

- rozumie konieczność wybierania odpowiednich programów telewizyjnych,

- określa, co świeci nocą na niebie, a co oświetla domu i ulice,

- spokojnie oczekuje na swoją kolej w czasie wypowiedzi dzieci,

- rozpoznaje postaci z bajek i określa, z jakiej bajki pochodzą,

- odczytuje zdania wyrazowo- obrazkowe pod obrazkiem,

- globalnie czyta wyrazy związane z tematem,

- wyodrębnia zdania i wyrazy w tekście,

- formułuje swobodne wypowiedzi,

- rozpoznaje kształt liter: a, A; o, O; i, I; e, E;,

- uważnie słucha opowiadania i udziela odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści,

- zna obraz graficzny głoski e- litery e, E,

- wyodrębnia  spośród zabawek pojazdy, dokonuje podziału pojazdów na dwie grupy: nakręcane, na baterie,

- rysuje krótkie linie pionowe,

- dokładnie zapełnia kolorem kontury,

- wyraża w formie plastycznej własne spostrzeżenia i doświadczenia,

- prawidłowo posługuje się nożyczkami, prawidłowo trzyma flamaster i układa ręce (rysującą i towarzyszącą) podczas rysowania,

- koloruje obrazki według wzoru,

- dobiera pary obrazków, których nazwy rymują się,

- próbuje samodzielnie tworzyć pary wyrazów rymowanych,

- dokonuje analizy i syntezy słuchowej wyrazów,

- wysłuchuje głoski na początku wyrazów i wskazuje odpowiadające im litery: a, A; o, O; u, U; i, I; e, E;,

- rozpoznaje i nazywa odgłosy wydawane przez urządzenia techniczne,

- zna i śpiewa piosenkę „Domowe roboty”,

- odtwarza ruchem gesty wykonywane przez kolegę,

- odzwierciedla ruchem gesty wykonywane przy określonych czynnościach.

 

XVI.

TEMAT KOMPLEKSOWY: Bawimy się na balu

CEL GŁÓWNY: Nabywanie umiejętności swobodnej wypowiedzi

CELE POŚREDNIE:

- zapoznanie z pojęciami „karnawał” i „maskarada”,

- doskonalenie spostrzegawczości i koordynacji wzrokowo- ruchowej,

- kształtowanie płynności i estetyki ruchów,

- nabywanie większej swobody i sprawności w poruszaniu się w takt muzyki,

- globalne czytanie wyrazów związanych z tematem,

- próby oceny zachowania bohaterów utworu,

- ukazanie zwycięstwa dobra nad złem,

- rozwijanie logicznego myślenia,

- utrwalanie poznanych cyfr,

- ćwiczenie mięśni narządów mowy na zgłoskach: rym – cym- cym,

- wysłuchiwanie głoski b w wyrazach,

- wyodrębnianie i liczenie wyrazów w zdaniach.

 

TEMATY I TREŚCI POSZCZEGÓLNYCH DNI:

 

1. Temat: Balony i baloniki

-  „Balony”- ćwiczenia oddechowe,

- „Przygotowania do balu”- historyjka obrazkowa, (W3 s.15)

- wykonanie zadania- wyprawka, (W3 s.15)

- „Taniec z balonami”- zabawa naukowa przy piosence,

- „Balon”- malowanie farbami plakatowymi, (W3 s.10)

- „Kolorowe balony”- wykonanie zadania w kartach. (K3 s.11)

 

2. Temat: W karnawale same bale

- „W karnawale same bale”- ćwiczenia rytmiczne,

- „Karnawał”- słuchanie wiersza Marcina Brykczyńskiego,

- „ Jaką postacią chciałbym by (lub będę) na balu przedszkolnym- opowiadanie dzieci,

- wykonanie zadani- wyprawka, (W3 s.14)

- „Bal zabawek”- zabawa ruchowa,

- „Na balu”- opowiadanie obrazka sytuacyjnego, (K3 s.12)

- wykonanie zadania- karty, (K3 s.12)

- wykonanie zadania- karty, kończenie kolorowania środka liter b, B, (K3 s.13)

- wypychanie z tekturki liter b, B – wyprawka, tok postępowania jak przy poprzednich literach, (W3 s.13)

- „Gdzie słychać b?”- ćwiczenie słuchowe,

- wykonanie zadania- wyprawka, kolorowanie i ozdabianie każdego balonu inaczej. (W3 s.12)

 

3. Temat: Bal maskowy

- „Bal”- praca z obrazkiem,

- słuchanie wiersza Marii Terlikowskiej „Bal maskowy”,

„Maska”- malowanie farbami w wyprawce, wprowadzenie do globalnego czytania wyrazu maski, (W3 s.13)

- „Maskarada”- zabawa dydaktyczna,

- „Karnawałowa maskarada”- zabawa taneczna przy muzyce,

- „Rzuty Snieżkami”- w ogrodzie zabawa z elementem celowania,

- „Czapki na bal”- ćwiczenia graficzne.

 

4. Temat: Zabawy balonami

- „Który balon zniknął?”- zabawa dydaktyczna,

- „Porządkujemy balony”- zabawa dydaktyczna,

- wykonanie zadania- wyprawka, wypychanie z dołu strony balonów, dopasowywanie ich do odpowiednich okienek i układanie na planszy, (W3 s.11)

- „Taniec z balonami”- zabawa ruchowa,

- „Chodzenie po śladach”- w ogrodzie zabawa z elementami równowagi,

- „Balony”- zabawa dydaktyczna.

 

5. Temat: Kopciuszek na balu

- „Postacie z bajek”- układanie obrazków z sześciennych klocków obrazkowych,

- słuchanie baśni „Kopciuszek”,

- „Ilustracja do baśni”- malowanie farbami plakatowymi,

- rozwiązanie zagadki Marcina Przewoźnika „Kopciuszek”,

- „Czary-mary-bums”- ćwiczenia ortograficzne,

- „Pajac skacze”- zabawa z elementami podskoku,

- „Kopciuszek”- rysowanie pastelami,

- „Znamy te cyfry”- wykonanie zadania w kartach. (K3 s.14)

 

CELE OPERACYJNE:

- zna pojęcia karnawał, maskarada, maski,

- słucha kolegów i uzupełnia ich wypowiedzi,

- ocenia zachowania bohaterów utworów literackich,

- opowiada historyjkę obrazkową- wiąże przyczyny i skutki według chronologii wydarzeń, używa określeń: najpierw, potem, na końcu, przewiduje zakończenie historyjki,

- nazywa przeżycia i uczucia postaci na obrazku,

- przyporządkowuje podpisy do obrazków,

- czyta globalnie wyrazy związane z tematem,

- wypowiada się pełnymi zdaniami,

- wyodrębnia i liczy wyrazy w zdaniach,

- odczytuje zdania pod obrazkiem,

- ćwiczy mięśnie narządów mowy na zgłoskach: rym-cym-cym,

- tworzy zbiory według wybranych właściwości,

- przelicza elementy w zbiorze i określa ich liczbę liczebnikiem,

- porównuje liczebności zbiorów, posługuje się określeniami: mniej, więcej, tyle samo,

- rozumie i stosuje określenia: przed sobą, za sobą, z prawej strony, z lewej strony, do góry, na dół, na, pod,

- umiejętnie posługuje się pędzlem i korzysta z farb,

- rysuje linie faliste, zaokrąglone, pętle oraz koła,

- orientuje się na kartce papieru,

- zapełnia kontur bez przekraczania linii,

- rysuje linie nieregularne i wzory złożone z linii prostych,

- odzwierciedla w formie plastycznej zapamiętane treści utworu,

- wysłuchuje głoskę B w wyrazach,

- zna i śpiewa piosenkę „Karnawałowy bal”,

- rytmicznie wyklaskuje zwrot „ W karnawale same bale”,

- bierze udział w zabawach tanecznych przy muzyce,

- szybko reaguje na sygnał wzrokowy,

- porusza się w rytmie, biegając, maszerując i podskakując,

- wykonuje rzuty z elementem celowania,

- uczestniczy w zabawach ruchowych przy muzyce.

 

XVII.

TEMAT KOMPLEKSOWY: Zimowe zabawy i sporty.

CEL GŁÓWNY: Wdrażanie do zachowania bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych

CELE POŚREDNIE:

- poszerzanie i utrwalanie wiadomości na temat zimy, zimowych zabaw i ich bezpieczeństwa,

- wzbogacanie słownika dzieci o wyrazy związane z tematem,

- nabywanie umiejętności wyrażania własnych myśli i sądów,

- zapoznanie z właściwościami śniegu,

- wdrażanie do estetycznego wykonania pracy,

- doskonalenie spostrzegawczości, uważności i stanowczości,

- obserwowanie topniejącego śniegu i wyciąganie wniosków z przeprowadzonego doświadczenia,

- wysłuchiwanie głoski s w wyrazach,

- cyfra 9 i liczba 9 w aspekcie kardynalnym i porządkowym

 

TEMATY I TREŚCI POSZCZEGÓLNYCH DNI:

 

1. Temat: Zimowe zabawy

- „Czy śnieg jest czysty?”- rozmowa połączona z działaniem,

- „Zimowe zabawy”- praca z obrazkiem, (K3 s.15)

- wykonanie zadania- karty, uzupełnienie obrazka nalepkami, (K3 s.15)

- słuchanie wiersza Tadeusz Śliwiaka „Śnieżki”,

- „Zimowe zabawy”- zabawa naśladowcza,

- „Śnieżka”- w ogrodzie zabawa z elementami biegu,

- „Zimowe zabawy”- wycinanka z kolorowego papieru.

 

2. Temat: Nasze zabawy są wesołe i bezpieczne

- „Prawda- fałsz”- zabawa dydaktyczna,

- słuchanie opowiadania Joanny Wasilewskiej „Nowe łyżwy Adama”,

- rysowanie ilustracji do opowiadania,

- „Na górce”- opowiadanie obrazka sytuacyjnego, (K3 s.16)

- wykonanie zadania- karty, określenie głoski, którą słychać na początku wyrazu sanki, (K3 s.16)

- wykonanie zadania- karty, kończenie kolorowania środka liter s, S, wprowadzenie do globalnego czytania wyrazu skarpetki, (K3 s.17)

- wypychanie z tekturki liter s, S (wyprawka), tok postępowania jak przy poprzednich literach, (W3 s.17)

- „Zimowe sporty”- zabawa ze śpiewem,

- „Gdzie słychać s?”- ćwiczenia słuchowe połączone z wykonaniem zadania z wyprawki. (W3 s.16)

 

3. Temat: Śniegowy bałwanek

- „Śniegowe kule”- ćwiczenia oddechowe,

- wyszukiwanie na obrazkach rzeczy, których nazwy nauczyciel wypowiada sylabami, np. gar-nek, mio-tła, ka-pe-lusz,

- „Lepimy bałwana”- zabawa naśladowcza,

- „Bałwan”- zabawa w ogrodzie, lepienie bałwana,

- „Taniec wokół bałwanka”- zabawa z elementem podskoku,

- „Bałwanek”- rysowanie, wylepianie watą (wyprawka). (W3 s.18)

 

4. Temat: Zimo, baw się z nami

- „Gwiazdki śniegowe”- rysowanie flamastrami,

- „Którego bałwanka brakuje?”- zabawa dydaktyczna

- wykonanie zadania- karty, liczenie małych gwiazdek śniegowych, wszystkich gwiazdek                   i określenie ich liczby za pomocą liczebnika, (K3 s.19)

- wypychanie cyfry 9 z tekturki – wyprawka, (W3 s.17)

- „Narty, łyżwy, sanki”- rozwiązywanie zagadek obrazkowych, wprowadzenie do globalnego czytania wyrazów: narty, sanki,

- wykonanie zadania- karty, kolorowanie nart według podanego kodu, (K3 s.18)

- „Zimowy sprzęt sportowy”- składanie obrazka z części.

 

5. Temat: Sporty zimowe

- „Gwiazdki śniegowe”- wycinanie,

- słuchanie wiersza Jerzego Kiersta „Łyżwiarka”,

- „Sporty zimowe”- wypowiadanie się na temat obrazków,

- wykonanie zadania- karty, kończenie rysowania dróg łączących dzieci ze sprzętem sportowym, (K3 s.20)

- „Liczymy gwiazdki”- zabawa dydaktyczna

- „Rzuty Snieżkami”- zabawa z elementem rzuty,

- „Rękawiczki”- słuchanie opowiadania Małgorzaty Platy,

- rysowanie flamastrami na temat opowiadania.

 

CELE OPERACYJNE:

- obserwuje zjawisko topnienia śniegu i dostrzega nieczystości w roztopionej wodzie, wyciąga wnioski z przeprowadzonego doświadczenia,

- uważnie słuch i wykonuje polecenia nauczyciela,

- poszerza wiadomości na temat pory roku- zimy, zimowych zabaw i ich bezpieczeństwa,

- ocenia zachowania bohaterów opowiadania,

- odczytuje zdania wyrazowo- obrazkowe,

- doskonali myślenie przyczynowo- skutkowe,

- wyszukuje różnice i podobieństwa,

- odczytuje myśl przewodnią opowiadania,

- globalnie czyta wyrazy związane z tematem,

- sprawnie posługuje się przymiotnikami, poprawnie buduje zdania,

- globalnie czyta wyrazy związane z tematem,

- zna obraz graficzny głoski s- litery s, S,

- zna liczbę dziewięć oraz jej obraz graficzny cyfra 9,

- rozumie pojęcia: z lewej strony, z prawej strony, pośrodku,

- posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi,

- umie planować i komponować pracę na kartonie; wie, że to, co bliżej, jest większe a to, co dalej, jest mniejsze,

- rysuje koła po śladzie, linie proste poziome, pionowe i ukośne,

- rysuje linie faliste według wzoru,

- wysłuchuje głoski w wyrazach,

- dokonuje syntezy sylabowej wyrazów,

- dokonuje syntezy głoskowej wyrazów,

- zna i śpiewa piosenkę „Zimowe sporty”,

- uczestniczy w zabawie ruchowej ze śpiewem,

- bierze udział w zabawach ze współzawodnictwem, godzi się z porażką.

 

 

 

 

 

 

                                                                           Opracowała: mgr Justyna Grabowska© 1999-2015 Ewa Krysińska