Strona główna | Galeria zdjęć | Aktualności | Księga gości | Informacje | Nauczyciele | Linki | Promyczek | Nasza szkoła | Publikacje nauczycieli | Publikuj
Wybierz dział publikacji
Wpisz szukane słowa
Wyszukaj w:

Publikacje / scenariusze / Helena Nowotnik - Czym wyróżnia się twoja rodzina? Konspekt zajęć kształcenia zintegrowanego w klasie III X


Autor: Helena Nowotnik
opublikowano: 2009-04-04 :: 21:06


Konspekt zajęć kształcenia zintegrowanego w klasie III

Konspekt zajęć kształcenia zintegrowanego w klasie III

 

Blok: Ważne pytania.

 

Temat dnia: Czym wyróżnia się twoja rodzina?

 

Cel główny:

-         Wzmacnianie poczucia więzi rodzinnych.

 

Cele operacyjne:

Uczeń:

-         umie opowiadać o swojej rodzinie,

-          pisze zdania, używając wielkich liter w pisowni imion,

-         określa czas czasowników,

-         zna pojecie bezokolicznika,

-         potrafi zaśpiewać piosenkę „Kiedy byłam maleńka...”

 

Metody nauczania:

-         podająca (rozmowa, objaśnienie),

-         eksponująca (pokaz połączony z przeżywaniem),

-         praktyczna (ćwiczenia).

 

Formy pracy:

-         zbiorowa, indywidualna.

 

Środki dydaktyczne:

-         podręcznik „Ja i moja szkoła” s. 26-27,

-         plansze do demonstracji przedstawiające „Rodzaje rodzin”,

-         karty pracy (domki i okienka z głowami członków rodziny),

-         przybory szkolne.

 

Czas trwania zajęć: 45 min.

 

Przebieg zajęć:

1.    Śpiewanie piosenki „Kiedy byłam maleńka...”.

-         Rozmowa o rodzinie.

-         Jaka może być struktura rodziny? Poznanie „Rodzajów rodzin”.

2.    Uzupełnienie kart pracy „Moja rodzina”.

Uczniowie przyklejają na kartę pracy w kształcie domku okienka z głowami wszystkich członków rodziny i kolorują je, uwzględniając cechy takie jak: kolor oczu i włosów.

3.    Wypowiedzi uczniów na temat: „Czym wyróżnia się moja rodzina?”.

Uczniowie opowiadają kogo umieścili w swoim domku, czym się charakteryzują członkowie rodzin, co ich rodzina robi wspólnie, czym się wyróżnia od innych rodzin.

4.    Gromadzenie wyrazów związanych z rodziną. Tworzenie mapy mentalnej.

5.    Samodzielne redagowanie i zapisywanie przez uczniów zdań na temat ich rodzin, np.: Moja rodzina to: babcia Zosia, dziadek Stasio, mama Ala, tata Jacek, brat Karol, siostra Ewa i ja Ewelina.

-         Przypomnienie pisowni wielkiej litery na początku imion.

6.    Poznanie nieosobowej formy czasowników.

-         Określanie osoby, liczby i czasu czasowników (ćw. 4., s.26).

-         Zapoznanie uczniów z nieosobową formą czasownika (ćw.5.,s.26).

-         Wprowadzenie pojęcia bezokolicznika.

-         Rozpoznawanie osobowej i nieosobowej formy czasownika (ćw.6.,s.27).

7.    Praca domowa – Domowniczek 5.

Dla chętnych: Opisz swoją rodzinę.

Ewaluacja

Dzieci biorą swoje karty pracy „Moja rodzina” ustawiają się przy napisie określającym ich rodzinę:

         mama, tata, dzieci

         babcia, dziadek, mama, tata, dzieci

         babcia, mama, tata, dzieci

         dziadek, mama, tata, dzieci

         babcia, dziadek, mama, dzieci

 

 

 

Opracowała:

Helena Nowotnik

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Karta pracy dla uczniów

 

 

 © 1999-2015 Ewa Krysińska