Strona główna | Galeria zdjęć | Aktualności | Księga gości | Informacje | Nauczyciele | Linki | Promyczek | Nasza szkoła | Publikacje nauczycieli | Publikuj
Wybierz dział publikacji
Wpisz szukane słowa
Wyszukaj w:

Publikacje / wychowanie przedszkolne / Anna Sowa - Opowieść ruchowa - Podróż do krainy Królowej Śniegu X


Autor: Anna Sowa
opublikowano: 2009-03-07 :: 11:18


Opowieść ruchowa; ,,Podróż do krainy Królowej Śniegu

Opowieść ruchowa; ,,Podróż do krainy Królowej Śniegu.”

Cele ogólne;

- wprowadzenie dzieci w świat baśni i fantazji,

- inspirowanie do wyrażania treści bajek oraz nastroju słuchanej muzyki poprzez ruch oraz niewerbalne środki wyrazu ( gest, mimikę),

- uwrażliwianie na piękno muzyki klasycznej,

- wyzwalanie aktywności twórczej

- rozwijanie kreatywności

- doskonalenie umiejętności komunikowania się oraz efektywnego współdziałania w zespole,

- rozwijanie empatii w stosunku do bliskich osób,

- zaspokajanie potrzeby uznania oraz poczucia wspólnoty.

Cele szczegółowe; dziecko potrafi;

-   słuchać muzyki klasycznej

-   słuchać uważnie opowiadania

-  wyrażać nastrój poprzez gest i mimikę

- współpracować w grupie

- współodczuwać z innymi

Grupa; dzieci pięcioletnie

Metody pracy ;elementy metod aktywizujących – drama, pantomima, elementy metody kinezjologii edukacyjnej Dennisona.

Formy pracy; grupowa, zbiorowa

Środki dydaktyczne; wizytówki z imionami dzieci w kolorach; czerwonym, zielonym, niebieskim, żółtym, ilustracje do bajek; ,,Jaś i Małgosia”, ,,Kot w butach”, ,,Królewna Śnieżka”, ,,Kopciuszek”, kufer z rekwizytami: pantofelek, pierniki, rybka, lustro, niebieskie serce, czerwony czepek, koszyczek; klocki literowe, puzzle   pt. ,, Królowa Śniegu”, 10 czerwonych woreczków gimnastycznych, chusta animacyjna, serduszka-naklejki dla każdego dziecka, plansza w kształcie serca z napisem; Mam dobre serce, nagrania muzyki klasycznej.

Przebieg Zajęć

1.Powitanie w kręgu – zabawa ,,Iskierka przyjaźni”.

Dzieci stoją w kole, nauczycielka puszcza iskierkę przyjaźni i czeka aż do niego powróci. Zabawa zaczyna się słowami;

                  ,, Iskierkę przyjaźni puszczam w krąg,

                    Niechaj powróci do moich rąk”.

2. Opowieść ruchowa pt. ,, W poszukiwaniu Kaja”

Nauczycielka wprowadza dzieci w baśniowy klimat. Snuje opowieść w oparciu o treść baśni pt. ,,Królowa Śniegu”.

3. Zabawa rozwijająca wrażliwość słuchową ,,Rozgrzewamy uszy”.

4. Zabawa naśladowcza ,,Podróż do krainy Królowej Śniegu.

5. Zabawa pt. ,, Wizyta w pałacu Królowej Śniegu”.

6. Zabawa z chustą animacyjną ,, Magiczne szkiełka”.

7. Zabawa ,,Rozgrzewamy serce Kaja”

8. Podsumowanie zajęć;                                                                                         rozmowa z dziećmi na temat ich emocji związanych z wizytą w pałacu Królowej Śniegu,

- wręczenie nagród za uwolnienie Kaja – naklejek w postaci czerwonych serduszek

- wykonanie plakatu pt. ,,Mam dobre serce” – wpisanie w serduszka imion dzieci i przyklejenie ich na planszę w kształcie serca.

                                                                         Opracowała

                                                     Nauczycielka Przedszkola Publicznego w Gogołowie

                                                                   Anna Sowa

 

 

 

 

 

 

 

 © 1999-2015 Ewa Krysińska