Strona główna | Galeria zdjęć | Aktualności | Księga gości | Informacje | Nauczyciele | Linki | Promyczek | Nasza szkoła | Publikacje nauczycieli | Publikuj
Wybierz dział publikacji
Wpisz szukane słowa
Wyszukaj w:

Publikacje / wychowanie przedszkolne / JOANNA JANOWSKA - Plan pracy wychowawczo - dydaktycznej na maj - 4 latki X


Autor: JOANNA JANOWSKA
opublikowano: 2009-02-25 :: 19:45


Plan pracy wychowawczo – dydaktycznej

Plan pracy wychowawczo – dydaktycznej

dla dzieci 4 – letnich

na miesiąc maj 2008 roku

 

 

Tematyka kompleksowa:

1. Wszystko może być muzyką.

2. Na wiejskim podwórku.

3. Moja miejscowość. Mój kraj.

2. Moi rodzice.

 

 

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:

1.    Rozwijanie wrażliwości słuchowej na różnorodne rodzaje dźwięków, zachęcanie do wykonywania własnych instrumentów.

2.    Zapoznanie ze zwierzętami żyjącymi na wiejskim podwórku.

3.    Budzenie zainteresowania własną miejscowością, rozwijanie poczucia tożsamości narodowej.

4.    Pogłębianie więzi emocjonalnej z rodziną, wyrażanie swoich uczuć w stosunku do najbliższych.

 

 

Literatura:

1. Program wychowania przedszkolnego „Moje przedszkole” Czesław Cyrański, Małgorzata Kwaśniewska.

2. „Wybór literatury do zabaw i zajęć w przedszkolu” H. Kruk.

3. „Kalendarz muzyczny w przedszkolu” U. Smoczyńska – Nachtman.

4. „Czterolatek. Bawię się i uczę”, cz.2.

5. Przewodnik metodyczny „Czterolatek. Bawię się i uczę” M. Skrobacz.

6. „Scenariusze zajęć muzyczno – ruchowych Moje 3 i 4 lata” T. Wójcik, Cz. Cyrański, W. Żaba – Żabińska.

7. „Zabawy dydaktyczne dla przedszkoli” Z. Bogdanowicz.

 

 

Współpraca z rodzicami:

1. Opieka nad dziećmi podczas wyjazdu do ZOO.

2. Wzbogacanie kącika przyrody w kwiaty wiosenne.

3. Pomoc w organizacji festynu rodzinnego.

 

 

Program wychowania przedszkolnego „Moje przedszkole” Czesław Cyrański, Małgorzata Kwaśniewska, MAC Edukacja S.A., Kielce 2002, nr dopuszczenia DKW-4013-3/01.

 

Opracowała: mgr Joanna Janowska

 

 


 

Praca kompensacyjno – korekcyjna:

 

Dziecko

Data

Zakres

Zaplanowane czynności edukacyjne

Efekty

Środki dydaktyczne

Filip Z.

5.05.2008r.

 

Rozwijanie percepcji wzrokowej

 

Układanie domina obrazkowego

 

Potrafi odnaleźć właściwy obrazek

 

Domino obrazkowe

Hubert B.

7.05.2008r.

Martyna L.

8.05.2008r.

Filip Z.

12.05.2008r.

 

Koordynacja wzrokowo - ruchowa

 

Łączenie mazakiem punktów wyznaczających rysunek

 

Koncentruje się na wykonaniu zadania

 

 

Kartka z rysunkiem wykropkowanego zwierzątka

Hubert B.

14.05.2008r.

Martyna L.

15.05.2008r.

Filip Z.

19.05.2008r.

 

Usprawnianie drobnych ruchów palców

 

Przewlekanie sznurówki przez dziurki

 

Potrafi przewlekać sznurówkę w określony sposób

 

 

Drewniana przewlekanka

Hubert B.

21.05.2008r.

Martyna L.

22.05.2008r.

Filip Z.

26.05.2008r.

 

Ćwiczenie pamięci odtwórczej

 

Recytowanie wierszy wcześniej poznanych

 

Odtwarza z pamięci znane wiersze

 

Brak pomocy

Hubert B.

29.05.2008r.

Martyna L.

30.05.2008r.

 

 

 

Praca z dzieckiem zdolnym:

 

Dziecko

Data

Zakres

Zaplanowane czynności edukacyjne

Środki dydaktyczne

 

Iga J.

9.05.2008r.

 

Działalność plastyczna

 
„Kwitnące drzewo” - wyklejanka z kłębuszków wełny i papieru kolorowego; wycinanie lub wydzieranie z papieru kolorowego - drzewa, nawijanie 5-7 luźnych okrążeń wełny na palec, obcinanie nitki i wyklejanie tymi kłębuszkami korony drzewa.
 

 

Kolorowa kartka z bloku rysunkowego, kolorowe włóczki, klej biurowy, papier kolorowy, nożyczki.

 

16.05.2008r.

 
„Bukiet dla mamy”
(2 tygodnie) wypełnianie konturów obrazka kulkami z bibuły. Praca zbiorowa na dużym arkuszu brystolu.
 
 
Brystol, kolorowa bibuła, klej.

 

23.05.2008r.

30.05.2008r.

 
„Łąka majowa” – wykonanie obrazka techniką kolażu z ostrużyn i innych elementów papierowych.
 
 
Kartka z bloku technicznego, klej, ostrużyny, papier kolorowy, ozdobne dziurkacze.

 

 


 

Krąg tematyczny (tematyka kompleksowa)

 

 

 

Data

 

 

 

Treści programowe (zadania edukacyjne)

 

 

Cele operacyjne

 

 

Przebieg dnia

(zapis w dzienniku zajęć)

WSZYSTKO MOŻE BYĆ MUZYKĄ

5.05.08r.

 

Rozwijanie różnych form ekspresji:

– wyrażanie gestem, ruchem zjawisk otaczającej rzeczywis-tości, treści literatury, muzyki,

– zachęcanie do improwizacji rytmicznych i melodycznych (np. przez rytmizowanie swoich imion, fragmentów wierszy lub przysłów, śpiewane powitania, przedstawianie się, tworzenie melodii do zrytmizowanych wierszy lub przysłów),

– łączenie ekspresji muzycznej z plastyczną.

 

Zapoznanie z wyglądem i techniką gry na instrumentach perkusyjnych:

– rozpoznawanie brzmienia instrumentów,

– odtwarzanie na instrumentach perkusyjnych prostych rytmów piosenek.

Zorganizowanie kącika muzycz-nego:

– wzbogacenie wyposażenia kącika o instrumenty samo-dzielnie wykonane przez dzieci (np.: puszki z kaszą, grochem, guziki na nitkach itp.)

(Program wychowania przed-szkolnego Moje przedszkole, MAC EDUKACJA S.A., Kielce2002, s. 39-40).

 

 

Dziecko:

·   koloruje zgodnie z podanym rytmem,

·   stara się dokładnie zapełniać powierzchnię rysunku,

·   pomaga nauczycielce w kąciku przyrody,

 

·   uważnie słucha opowiadania,

·  wypowiada się na temat tekstu,

·  potrafi zilustrować utwór muzyczny,

 

 

·   uważnie słucha poleceń nauczyciela podczas zabawy,

·   czerpie radość ze wspólnej zabawy,

 

I.      „Kolorowe nutki” – kolorowanie rysunków zgodnie z zaznaczonym rytmem, np.: czerwona, żółta, zielona …, żółta, żółta, niebieska … . Prace porządkowe w kąciku przyrody. Zabawy konstrukcyjno – manipulacyjne.

Zestaw zabaw porannych nr XXXVI – z wyk. m. W. Scherborne.

 

II. Słuchanie opowiadania nauczyciela na podstawie utworu
S. Grabowskiego i M. Nejman „Co w rurach piszczy?”. Rozmowa na temat opowiadania. Ilustracja muzyczna treści. Zabawa ruchowa „Dźwięki” – reakcja na sygnały słowne.

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

 

III. Zabawa ruchowa „Kolory tańczą” – taniec w parach i kółeczkach. Malowanie ilustracji podczas słuchania miniatury fortepianowej
A. Szalińskiego „Żabki i bocian”. Improwizacje ruchowe przy nagraniu śpiewu słowika „Naśladujemy słowika”. Praca indywidualna z dzieckiem. Zabawy dowolne w kącikach.

6.05.08r.

 

·  poprawnie odgaduje kierunek,
z jakiego dochodzi dźwięk,

·  zna nazwy instrumentów,

 

 

 

·  wykazuje pomysłowość podczas ozdabiania pudełeczka,

·  potrafi wykonać instrument muzyczny,

 

 

 

 

·  zna brzmienie poszczególnych instrumentów,

·  poprawnie naśladuje odgłosy wydawane przez instrumenty,

 

I.      Zabawa rozwijająca koncentrację uwagi i rozpoznawanie kierunku,
z jakiego dochodzi dźwięk „Odszukaj instrument”. Nazywanie instrumentów, na których grają zwierzęta – Karta pracy nr 31.

Zestaw zabaw porannych nr XXXVI – wyczucie ciała.

 

II. „Robimy grzechotki” – wsypywanie przez dzieci ziarenek ryżu lub innych do plastikowych buteleczek po jogurtach, zaklejanie otworu folią samoprzylepną, ozdabianie elementami wyciętymi z folii samoprzylepnej w różnych kolorach. Zabawa ruchowa „Wiosenny koncert” – orient. – porządk.

 

RYTMIKA

 

Zabawy dowolne w wybranych kącikach.

 

III. Zabawa ruchowa „Kolory tańczą” – taniec w parach i kółeczkach. Ćwiczenia ortofoniczne „Jesteśmy instrumentami” – naśladowanie dźwięków jakie wydają instrumenty perkusyjne pokazywane przez nauczyciela. Zabawy przy stoliczkach wybranymi układankami.

 

WSZYSTKO MOŻE BYĆ MUZYKĄ

7.05.08r.

 

·  rozwija pojemność płuc podczas dmuchania,

·  wykazuje pomysłowość podczas budowania,

 

·  rozpoznaje koło po kształcie,

·  widzi różnice wśród figur,

·  umie wyszukać w sali przedmioty w kształcie koła,

 

 

·  potrafi skupić się na treści opowiadania,

·  odkłada zabawki na miejsce,

 

I.      Układanie papierowych nutek na pięciolinii i zdmuchiwanie kolejno – po jednej (dmuchanie delikatne), zdmuchiwanie wszystkich (dmuchanie mocne). Zabawy konstrukcyjno – manipulacyjne – układanie dowolnej budowli z klocków.

Zestaw zabaw porannych nr XXXVI – ćw. z partnerem.

 

II.    Zabawa dydaktyczna „Bawimy się figurami”- zwrócenie uwagi na okrągłe kształty klocków podczas zabawy. Wyszukiwanie wśród figur umieszczonych na tablicy kół, określenie cech koła, wyszukiwania w sali przedmiotów w kształcie koła. Zabawa ruchowa „Dotknij koła” – orient. - porządk.

Spacer ulicami osiedla w celach zdrowotnych.

 

III.  Zabawa ruchowa „Kolory tańczą” – taniec w parach i kółeczkach. Słuchanie opowiadania A. Bahdaja „Księżycowy koncert”. Rozmowa dotycząca treści opowiadania. Praca indywidualna z dzieckiem. Swobodne zabawy w kącikach zabaw.

8.05.08r.

 

·  potrafi złożyć obrazek w całość,

·  zna nazwę instrumentu,

 

 

 

·  potrafi reagować określonym ruchem na zmienny akompaniament,

·  zna nazwy i brzmienie wybranych instrumentów muzycznych,

 

 

·  poprawnie łączy w pary takie same klucze,

·  wie, do czego służą,

 

I.      Ćwiczenia spostrzegawczości „Co to za instrument?” – składanie obrazków instrumentów, pociętych na połowę, w całość. Nazywanie instrumentów, pokazywanie za pomocą gestów, w jaki sposób wydobywa się z nich dźwięk. Praca indywidualna z dzieckiem.

Zestaw zabaw porannych nr XXXVI – ćw. w siadzie.

 

II. Zapoznanie z melodią i słowami piosenki „To jest właśnie muzyka”. Omówienie treści piosenki, określanie nastroju i tempa, wyklas-kiwanie i wytupywanie rytmu. Zabawy rytmiczne przy piosence. Zabawa ruchowa „Muzykalne pałeczki” – wystukiwanie rytmu.

Dowolne zabawy w wybranych kącikach zabaw.

 

III. Zabawa ruchowa „Kolory tańczą” – taniec w parach i kółeczkach. Ćwiczenia graficzne „Jakie to klucze?” – łączenie linią jednakowych kluczy (do otwierania drzwi, do roweru, klucze wiolinowe), określanie do czego służą. Zabawy dowolne w kącikach – umiejętność współdziałania.

9.05.08r.

 

·  zna nazwy instrumentów,

·  potrafi wystukać określony rytm i melodię,

·  konstruuje ciekawe budowle,

 

 

·  rozpoznaje zwierzęta poznane w przedszkolu,

·  wie, że nie wolno karmić zwierząt w zoo,

 

 

·  potrafi naśladować odgłosy wybranych ptaków,

·  wie, jakie ptaki występowały w wierszu,

 

I.      Ćwiczenia słuchowe – zabawa „Zagraj tak, jak ja” – nauczyciel wystukuje prosty rytm na bębenku – dzieci wybierają dowolny instrument perkusyjny i próbują go odtworzyć. Praca indywidualna z dzieckiem. Zabawy konstrukcyjno – manipulacyjne.

Zestaw zabaw porannych nr XXXVI – improwizacje przy muzyce.

 

II.   Udział dzieci w wycieczce do ZOO. Rozpoznawanie i nazywanie poznanych w przedszkolu zwierząt, obserwacja w naturalnych warunkach sposobu poruszania się. Kulturalne zachowanie się w miejscu publicznym.

 

Zabawy dowolne na placu przedszkolnym.

 

III.  Zabawa ruchowa „Kolory tańczą” – taniec w parach i kółeczkach. Zabawa dydaktyczna na podstawie wiersza J. Tuwima „Ptasie radio”. Naśladowanie przez chętne dzieci odgłosów wydawanych przez ptaki – odgadywanie nazw ptaków przez pozostałe dzieci. Zabawy dowolne
w kącikach.

 

Krąg tematyczny (tematyka kompleksowa)

 

 

 

Data

 

 

 

Treści programowe (zadania edukacyjne)

 

 

Cele operacyjne

 

 

Przebieg dnia

(zapis w dzienniku zajęć)

NA WIEJSKIM PODWÓRKU

12.05.08r.

 

Poszerzanie wiadomości dotyczą-cych zwierząt:

– porównywanie wyglądu zwierząt dorosłych i ich potomstwa,

– poprawne nazywanie zwierząt

(Program wychowania przedsz-kolnego Moje przedszkole,
MAC EDUKACJA S.A., Kielce 2002, s. 34).

 

 

 

Dziecko:

·   potrafi stemplować,

·   zachowuje rytm obrazkowy podczas stemplowania,

 

 

 

·   kulturalnie zachowuje się na wycieczce,

·   wzbogaca słownictwo,

·   poznaje wóz strażacki,

 

 

 

 

·   pomaga nauczycielce w wykonaniu makiety,

·   zgodnie bawi się z kolegą zwierzątkami,

 

I.      „Zwierzęta” – stemplowanie stemplami z rysunkami zwierząt w układzie pasowym, według wzoru, z zachowaniem rytmu. Kolorowanie powstałych ciągów rysunków, np.: baranek, kaczka, kura, baranek, kaczka, kura itd. Zabawy konstrukcyjno – manipulacyjne przy stoliczku wybranymi klockami.

Zestaw zabaw porannych nr XXXVII – z wykorz. m. W. Scherborne.

 

II. Wycieczka do straży pożarnej w Łasku. Przypomnienie zasad właściwego zachowania się na wycieczce. Oglądanie wyposażenia wozów strażackich, strażaków podczas pracy, budynku remizy. Rozmowa dzieci ze strażakami.

 

Zabawy z piłkami na placu przedszkolnym.

 

III. Zabawa ruchowa „Na podwórku” – naśladowcza, ze śpiewem. Wykonanie wspólnie z nauczycielem makiety wiejskiego podwórka, umieszczenie w niej gumowych zwierzątek. Wspólne zabawy przy makiecie.  Praca indywidualna z dzieckiem.

13.05.08r.

 

·  rozpoznaje dorosłe zwierzęta i ich dzieci,

·  tworzy rodziny zwierząt,

 

 

 

 

·  potrafi wykonać pracę plastyczną,

·  starannie naklej kawałki papieru kolorowego do sylwety,

·  samodzielnie wykonuje pracę,

 

 

 

 

·  zna nazwy zwierząt hodowlanych,

·  potrafi naśladować poszczególne odgłosy zwierząt,

 

I.      Ćwiczenia klasyfikacyjne „Dorosłe i młode zwierzęta” – segregowanie obrazków zwierząt zgodnie z rodzajem zwierzęcia, nazywanie zwierząt w poszczególnych rodzinach. Układanie zwierząt na makiecie podwórka w  rodziny.

Zestaw zabaw porannych nr XXXVII – wyczucie ciała.

 

II. „W wiejskiej zagrodzie” – wykonanie przestrzennej makiety z wykorzystaniem różnych materiałów. Oklejanie sylwet zwierząt papierem kolorowym. Przyklejanie zwirzątek do zielonej podstawki. Zabawa ruchowa „Kurczęta i jastrząb” – orient. - porządk.

RYTMIKA

 

Zabawy tematyczne w dowolnie wybranych kącikach.

 

III. Zabawa ruchowa „Na podwórku” – naśladowcza, ze śpiewem. Ćwiczenia słownikowe i dźwiękonaśladowcze „Naśladujemy odgłosy zwierząt” – podawanie nazwy zwierzęcia pokazywanego przez nauczyciela, określanie co robi i naśladowanie odgłosu jaki wydaje.  Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

 

NA WIEJSKIM PODWÓRKU

 

14.05.08r.

 

·  potrafi dmuchać przez rurkę,

·  umie puszczać bańki mydlane,

 

 

 

·  odpowiada na pytania zgodnie z treścią wiersza,

·  potrafi ułożyć płotek i budę,

·  aktywnie uczestniczy w zajęciu,

 

 

 

·  z zainteresowanie słucha wiersza,

·  poprawnie rozwiązuje zadanie w książce,

 

I.      Ćwiczenia oddechowe – dmuchanie do kubeczka z wodą i mydłem przez rurkę – robienie jak największej piany, puszczanie baniek mydlanych. Zabawy konstrukcyjno – manipulacyjne.

Zestaw zabaw porannych nr XXXVII – ćw. orientacji w przestrzeni.

 

II. Zabawa utrwalająca określanie położenia przedmiotów w przestrzeni
z wykorzystaniem wiersza J. Porazińskiej „Wlazł kotek”. Układanie płotka dla kotka i budy dla psa z patyczków. Przeliczanie z ilu patyczków można ułożyć płotek i budę.  Zabawa ruchowa „Kotek mruczek” – kołowa.

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

 

III. Zabawa ruchowa „Na podwórku” – naśladowcza, ze śpiewem. Słuchanie opowiadania D. Niewoli „Wiosna w wiejskiej zagrodzie” z wykorzystaniem ilustracji i sylwet. Oglądanie rysunków kwiatów. Kolorowanie ich – praca z książką – Karta pracy nr 29. Praca indywidualna z dzieckiem. Zabawy dowolne wg zainteresowań.

15.05.08r.

 

·  prawidłowo dopasowuje połówki obrazka,

·  dokładnie nakleja na kartkę,

·  starannie koloruje,

 

 

·  określa nastrój piosenki,

·  rytmicznie odtwarza krótkie motywy,

·  utrwala znajomość odgłosów zwierzęcych,

 

·  posługuje się zdaniami złożonymi,

·  starannie koloruje w książce,

·  chętnie bawi się w kąciku,

 

I.      Ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej „Odszukaj pasujące do siebie połówki” – łączenie pasujących do siebie połówek rysunków zwierząt, naklejanie na kartkę i kolorowanie powstałego zwierzątka. Praca indywidualna z dzieckiem.

Zestaw zabaw porannych nr XXXVII – ćw. z partnerem.

 

II. „Dziwne rozmowy” – zabawy z piosenką. Zapoznanie z melodią
i słowami oraz jej charakterem – wesoła. Zabawa ilustracyjna do piosenki – poruszanie się i wydawanie odgłosów zwierzątek występujących w piosence .

Dowolne zabawy w wybranych kącikach według zainteresowań dzieci.

 

III. Zabawa ruchowa „Na podwórku” – naśladowcza, ze śpiewem. Ćwiczenia indywidualne w opowiadaniu obrazka „Na wiejskim podwórku”. Naśladowanie odgłosów, kończenie rysowania, kolorowanie rysunku – Czterolatek. Bawię się i uczę, cz.2, s.16-17. Dowolne zabawy
w wybranych kącikach zabaw.

 

16.05.08r.

 

·  uważnie słucha nagrania,

·  trafnie rozpoznaje odgłosy,

 

 

 

·  dość szybko reaguje na polecenia nauczyciela,

·  zręcznie posługuje się woreczkiem

 

 

·  poprawnie rozpoznaje i nazywa zwierzęta z wiejskiego podwórka,

·  czeka na swoją kolej podczas wypowiedzi,

 

I.      Ćwiczenia słuchowe „Rozpoznajemy odgłosy” – słuchanie nagranych na kasetę odgłosów zwierząt – wykorzystanie zestawu „Słucham i mówię”. Praca indywidualna z dzieckiem. Zabawy konstrukcyjno – manipulacyjne.

Zestaw zabaw porannych nr XXXVII – improwizacje ruchowe.

 

II.    Zestaw ćwiczeń ruchowych nr 17. Ćwiczenia zręcznościowo – koordynacyjne, rozwijające umiejętność chwytu przyboru (woreczka),. Dokładne wykonywanie poleceń nauczyciela i bezpieczne posługiwanie się woreczkiem.

Spacer ulicą Batorego w celach zdrowotnych.

 

III.  Zabawa ruchowa „Na podwórku” – naśladowcza, ze śpiewem. Zabawa dydaktyczna „Poznajemy zwierzęta z wiejskiego podwórka” – oglądanie w małych zespołach obrazków zwierząt hodowlanych, nazywanie ich, zachęcanie do swobodnych wypowiedzi na temat ich wyglądu, miejsc, w jakich można je spotkać. Zabawy dowolne w kącikach.

 

Krąg tematyczny (tematyka kompleksowa)

 

Data

 

 

Treści programowe (zadania edukacyjne)

 

Cele operacyjne

 

 

Przebieg dnia

(zapis w dzienniku zajęć)

 

MOJA MIEJSCOWOŚĆ. MÓJ KRAJ

 

 

19.05.08r.

 

Budzenie zainteresowania dzieci

własną miejscowością:

– poprawne nazywanie własnej miejscowości.

Nabywanie poczucia przynależ-ności narodowej:

– zapoznanie z flagą Polski, godłem oraz nazwą stolicy,

– zapoznanie z herbem stolicy Polski

(Program wychowania przedsz-kolnego Moje przedszkole,

MAC EDUKACJA S.A., Kielce

2002, s. 19).

 

Budzenie zainteresowania tradyc-jamii miejscowym folklorem:

– zapoznanie dzieci z wytworami sztuki ludowej (np.: wycinanki, hafty, rzeźby, strój ludowy),

– organizowanie spotkań z twórcami ludowymi,

– nauka popularnych przyśpiewek udowych związanych z regio-nem, w którym usytuowane jest przedszkole (np.: Mam chusteczkę haftowaną, Chodzi lisek koło drogi)

(Program wychowania przedsz-kolnegoMoje przedszkole,

MAC EDUKACJA S.A., Kielce

2002, s. 18).

 

Dziecko:

·   potrafi zbudować domek,

·   porównuje swoją budowlę z innymi i widzi różnice ,

 

·   wie, jak nazywa się miejscowość, w której mieszka,

·   potrafi wypowiadać się na temat swojej miejscowości,

·   wie, jak zachować się w miejscu publicznym,

 

 

·   zapamiętuje treść zdania,

·   potrafi zaśpiewać na wymyślonej melodii,

 

 

I.      „Moje miasto” – zabawy konstrukcyjne z wykorzystaniem różnorodnych klocków – praca w małych zespołach. Porównywanie budowli, nazywanie ich, określanie ich wielkości, przeznaczenia.

Zestaw zabaw porannych nr XXXVIII – z wyk. m. W. Scherborne.

 

II. „Miejscowość w której mieszkamy” – wycieczka do Biblioteki Publicznej w Łasku – oglądanie Muzeum Historii Ziemi Łaskiej. Budzenie zainteresowania własną miejscowością, dzielenie się spostrzeżeniami na temat miejsc najchętniej odwiedzanych z rodzicami.

Spacer ulicami osiedla. Oglądanie zabudowań i charakterystycznych miejsc w pobliżu przedszkola.

 

III. Zabawa ruchowa „Wracamy do domów” – orient. - porządk. Rytmizowanie zdania „Polska to nasza ojczyzna, każdemu sercu tak bardzo bliska”. Wypowiadanie ciche, głośne, próby śpiewania na melodie wymyślone przez dzieci. Praca indywidualna z dzieckiem. Zabawy tematyczne w kącikach.

 

20.05.08r.

 

·  potrafi ułożyć domek,

·  nazywa figury geometryczne użyte do ułożenia domku,

 

 

 

·  samodzielnie wycina sylwetę domu,

·  pracę wykonuje starannie,

·  z pomysłem ozdabia dom,

 

 

 

 

·  uważnie słucha rymowanki,

·  naśladuje poprawnie odgłosy z rymowanki,

·  zgodnie bawi się z kolega,

 

 

I.      Zabawa matematyczna „Mój domek” – układanie sylwet domów z klocków w kształcie figur geometrycznych. Przeliczanie figur użytych do ułożenia, nazywanie ich Zabawy przy stoliczkach wybranymi klockami.

Zestaw zabaw porannych nr XXXVIII – zdobycie pewności siebie.

 

II.   „Najpiękniejszy dom” – ozdabianie kredkami świecowymi sylwet domów wyciętych z kartonu, inspirowane wierszem W. Fabera „Mały dom”., zamalowywanie powierzchni sylwet farbami plakatowymi. Zabawa ruchowa „Dzieci do domu” – orient. - porządk.

 

RYTMIKA

 

Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.

 

III. Zabawa ruchowa „Wracamy do domów” – orient. - porządk. „Naśladujemy odgłosy” – słuchanie rymowanki czytanej przez nauczyciela i naśladowanie odgłosów, o których mówi rymowanka. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

 

 

MOJA MIEJSCOWOŚĆ. MÓJ KRAJ

 

 

21.05.08r.

 

·  potrafi dmuchać na bibułę

·  wie, co przedstawiają obrazki,

·  potrafi odnaleźć herb Łasku,

 

 

·  określa, które elementy tworzą zbiory,

·  kształci umiejętność liczenia w zakresie czterech,

 

 

 

·  wie, jakie miasto jest stolicą Polski,

·  wie, jak wygląda herb Warszawy,

 

I.      Ćwiczenia oddechowe „Wstążeczki” – dmuchanie na paski bibuły trzymane w rączce. „Herb mojego miasta” - wyszukiwanie wśród obrazków herbu Łasku. Zabawy konstrukcyjno - manipulacyjne przy stoliczkach wybranymi klockami.

Zestaw zabaw porannych nr XXXVIII – wyczucie przestrzeni.

 

II. „Chorągiewki i dzieci” – odwzorowywanie zbiorów. Pogłębianie wiedzy na temat zbiorów, łączenie w pary elementów zbiorów niejednorodnych, określanie elementów (mniej, więcej). Zabawa ruchowa „Znajdź swoją parę” – orient. – porządk.

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – obserwowanie przyrody.

 

III. Zabawa ruchowa „Wracamy do domów” – orient. - porządk. Słuchanie wiersza Cz. Janczarskiego „Wszyscy kochamy naszą stolicę” – przybliżenie wybranych informacji o Warszawie. Praca indywidualna z dzieckiem. Swobodne zabawy w kącikach zabaw.

 

22.05.08r.

 

 

 

I.      „Co przedstawia ta widokówka?” – składanie w całość pociętych widokówek przedstawiających charakterystyczne miejsca danej miejscowości. Oglądanie albumów, folderów, przewodników, książek o miejscowości, w której mieszkają dzieci. Zabawy na dywanie dowolnie wybranymi klockami.

Zestaw zabaw porannych nr XXXVIII – ćw. w parach.

 

II.  Nauka tańca ludowego z okolic Mazowsza „Depce konik”. Zapoznanie dzieci ze słowami i melodią piosenki. Próby tańca w parach i w kole. Zabawa ruchowa „Idziemy na spacer” – marsz ze śpiewem.

Zabawy dowolne w wybranych kącikach zainteresowań.

 

III. Zabawa ruchowa „Wracamy do domów” – orient. - porządk. Ćwiczenia graficzne „Mapa Polski” – rysowanie po wykropkowanym śladzie konturu Polski i Wisły. Używanie kolorów wskazanych przez nauczyciela. Zabawy według zainteresowań dzieci.

 

23.05.08r.

 

·  słucha uważnie jaki instrument gra,

·  zna nazwy instrumentów muzycznych,

·  integruje się z grupa podczas zabawy,

 

 

 

·  potrafi ćwiczyć z przyborami,

·  ćwiczy płynność ruchów,

 

 

·  wie, jak nazywa się nasz kraj,

·  potrafi odróżnić na zdjęciach miasto i wieś,

 

I.      Ćwiczenia słuchowe – „Zgadnij co gra?” – odgadywanie przez dzieci jaki instrument i w jakiej kolejności „się odezwał”. Praca indywidualna
z dzieckiem. Zabawy konstrukcyjno – manipulacyjne – budowanie dowolnych konstrukcji.

Zestaw zabaw porannych nr XXXVIII – improwizacje przy muzyce.

 

II.   Zestaw ćwiczeń ruchowych nr 18 przeprowadzony z elem. metody twórczej A. M. Kniessów. Kształtowanie sprawności ruchowej poprzez muzykę, ruch i zastosowanie różnych przyborów.

Zabawy samorzutne z wyboru dzieci.

 

III.  Zabawa ruchowa „Wracamy do domów” – orient. - porządk. Zabawa dydaktyczna „Zwiedzamy różne regiony naszego kraju” – przybliżenie wybranych regionów Polski, utrwalenie wiadomości o naszej ojczyźnie. Zabawy dowolne w kącikach – odkładanie zabawek na wyznaczone miejsca.

 

 

Krąg tematyczny (tematyka kompleksowa)

 

 

Data

 

 

 

Treści programowe (zadania edukacyjne)

 

 

Cele operacyjne

 

 

Przebieg dnia

(zapis w dzienniku zajęć)

 

 

MOI RODZICE

 

26.05.08r.

 

 

Zachęcanie do wypowiedzi na temat swoich rodziców, ich wyglądu, upodobań i czynności domowych. Uczestniczenie w obchodach świąt o charakterze rodzinnym, takich jak: Dzień Matki, Dzień Ojca itp.:

– maksymalny pełny udział w planowaniu i organizacji uroczystości (od pomysłu do realizacji):

– wykonanie, przy współudziale nauczyciela, drobnych prezentów dla domowników

(Program wychowania przedsz-kolnego Moje przedszkole, MAC EDUKACJA S.A., Kielce 2002, s. 12).

Dziecko:

·  potrafi wykonać domino,

·  wystukuje rytm zgodnie z naklejonymi serduszkami,

 

 

·  potrafi odczytać napisy mama i tata,

·  poprawnie dzieli na sylaby,

·  opisuje wygląd i charakter swoich rodziców,

 

 

·  współdziała w zabawie z kolegą,

·  potrafi naśladować czynności wykonywane przez rodziców w domu,

 

 

I.       „Serduszkowe domino” – wykonanie przez dzieci domina poprzez naklejanie serduszek na prostokąty. Zabawa wykonanym dominem – „Serduszkowe rytmy” – wystukiwanie klockami drewnianymi.

Zestaw zabaw porannych nr XXXIX – z wyk. m. W. Scherborne.

 

II. „Mamo i tato” – słuchanie wiersza K. Komińskiej z wykorzystaniem ilustracji. Rozmowa na temat treści wiersza. Wypowiedzi dzieci na temat „Jaka jest moja mama, mój tato? Zabawa ruchowa „Mama czy tata” – reakcja na sygnały wzrokowe.

 

Spacer w okolicy przedszkola – obserwowanie rodziców z dziećmi.

 

III. Zabawa ruchowa „Co mogę zrobić z mamą i tatą?” – pantomimiczna. Zabawy w kąciku lalek – przyjmowanie na siebie roli mamy i taty, naśladowanie codziennych czynności, które wykonują rodzice. Praca indywidualna z dzieckiem . Zabawy przy stoliczkach wybranymi układankami. 

 

27.05.08r.

Dziecko:

·  potrafi ułożyć dowolny obrazek
z mozaiki geometrycznej,

·  poprawnie przykleja napisy,

 

 

 

·  dobrze radzi sobie z wycinaniem po liniach,

·  estetycznie przykleja elementy,

 

 

 

 

 

·  słucha uważnie wiersza,

·  potrafi rytmizować tekst,

 

 

 

 

II.     „Obrazek dla mamy” - układanie z mozaiki geometrycznej – porównywanie obrazków, przeliczanie z ilu klocków ułożony został obrazek. Praca z książką „Czterolatek. Bawię się i uczę”, cz.2, s.26 – przyklejanie w odpowiednich miejscach wyrazów „mama i tata”.

Zestaw zabaw porannych nr XXXIX – wyczucie ciała.

 

II. „Laurka dla mamy” – naklejanie gotowych elementów kwiatów na szablon koszyka. Zapoznanie ze sposobem wykonania pracy, zwrócenie uwagi na estetyczne przyklejanie kwiatków. Zabawa ruchowa „Wiosenne kwiaty” – wyprostna.

 

RYTMIKA

 

Zabawy samorzutne w sali według zainteresowań dzieci.

 

III. Zabawa ruchowa „Co mogę zrobić z mamą i tatą?” – pantomimiczna. Zabawy z fragmentami wiersza „Najlepiej jest u mamy, to każde dziecko wie”. Rytmizowanie tekstu, powtarzanie go cicho i głośno, grubym i cienkim głosem. Zabawy w kącikach zainteresowań.

 

 

MOI RODZICE

 

28.05.08r.

 

·  potrafi zrobić kulkę z gazety,

·  dmucha z odpowiednią siłą na kulkę,

 

 

 

·  klasyfikuje przedmioty ze względu na ciężar,

·  stosuje słowa: lżejszy od, cięższy od, taki sam,

 

 

·  potrafi koncentrować uwagę,

·  próbuje samodzielnie opowiedzieć treść opowiadania,

 

I.      Ćwiczenia oddechowe – zgniatanie przez dzieci kawałka gazety raz prawą, raz lewą ręką, a potem dmuchanie papierowych kulek po podłodze. Zabawy konstrukcyjno – manipulacyjne wybranymi klockami.

Zestaw zabaw porannych nr XXXIX – zdobycie pewności siebie.

 

II.   „Co jest ciężkie, a co lekkie?” – zabawa dydaktyczna. Porównywanie ciężaru różnych przedmiotów, klasyfikowanie pod względem masy do odpowiednich obręczy.  Zabawa ruchowa „Wielkoludy i krasnale” – chód na palcach .

Zabawy dowolne na placu przedszkolnym.

 

III.  Zabawa ruchowa „Co mogę zrobić z mamą i tatą?” – pantomimiczna. Słuchanie opowiadania H. Bechlerowej „Zajączek z rozbitego lusterka” – zwrócenie uwagi dzieci na codzienne kłopoty i zmartwienia mamy. Praca indywidualna z dzieckiem. Dowolne zabawy w wybranych kącikach.

 

29.05.08r.

 

·  potrafi złożyć obrazek,

·  wie, w jakiej kolejności ułożyć obrazki,

 

 

 

 

 

·  rozwija wrażliwość muzyczną,

·   reaguje na dźwięki niskie i wysokie,

·  bawi się przy muzyce i śpiewie,

 

 

 

·  umie nadmuchać balon,

·  potrafi narysować tatę i mamę,

 

 

 

I.      Składanie w całość pociętych obrazków przedstawiających bukiety kwiatów. „Przeszłość i przyszłość” – oglądanie zdjęć mamy i taty w różnych etapach ich życia, od momentu narodzin do chwili obecnej. Układanie ich od najmłodszego wieku. Praca indywidualna z dzieckiem.

Zestaw zabaw porannych nr XXXIX – ćw. z partnerem.

 

II.  Nauka i instrumentacja piosenki „Dla was”. Rozmowa na temat treści piosenki. Nauka fragmentami, metodą ze słuchu. Ćwiczenia emisyjne – śpiewanie gamy w górę i w dół na sylabach „ma”, „ta”. Zabawa ruchowa „Wysoko – nisko” – reakcja na dźwięki.

Zabawy według zainteresowań dzieci.

 

III. Zabawa ruchowa „Co mogę zrobić z mamą i tatą?” – pantomimiczna. Ćwiczenia graficzne „Portret mamy i taty” – rysowanie kolorowymi markerami na nadmuchanych balonach, z jednej strony mamy, z drugiej taty. Zabawy dowolne w sali.

 

30.05.08r.

 

·  uważnie słucha skąd dobiega odgłos radia,

·  poprawnie określa miejsce ukrycia,

 

 

 

·  potrafi ćwiczyć z przyborami,

·  ćwiczy płynność ruchów,

 

 

 

·  odgaduje zagadki,

·  poprawnie dzieli na sylaby,

·  czerpie radość z zabawy,

 

 

 

I.      Ćwiczenie słuchowe – szukanie ukrytego w sali, cicho grającego, małego radia. Określenie miejsca ukrycia – stosowanie właściwych przyimków. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. Praca indywidualna z dzieckiem.

Zestaw zabaw porannych nr XXXIX – improwizacje przy muzyce.

 

II.   Zestaw ćwiczeń ruchowych nr 18 przeprowadzony z elem. metody twórczej A. M. Kniessów. Kształtowanie sprawności ruchowej poprzez muzykę, ruch i zastosowanie różnych przyborów.

.

Spacer w pobliżu przedszkola w celach zdrowotnych.

 

III.  Zabawa ruchowa „Co mogę zrobić z mamą i tatą?” – pantomimiczna. Zabawa dydaktyczna „Zagadki rodzinne” – rozwiązywanie zagadek związanych z rodziną, dzielenie rozwiązań na sylaby, zaznaczanie ich liczby odpowiednią liczbą klocków. Zabawy dowolne z wyboru dzieci.

 © 1999-2015 Ewa Krysińska