Strona główna | Galeria zdjęć | Aktualności | Księga gości | Informacje | Nauczyciele | Linki | Promyczek | Nasza szkoła | Publikacje nauczycieli | Publikuj
Wybierz dział publikacji
Wpisz szukane słowa
Wyszukaj w:

Publikacje / wychowanie przedszkolne / JOANNA JANOWSKA - Plan pracy wychowawczo - dydaktycznej na KWIECIEŃ - 4 latki X


Autor: JOANNA JANOWSKA
opublikowano: 2009-02-25 :: 17:54


Plan pracy wychowawczo – dydaktycznej

Plan pracy wychowawczo – dydaktycznej

dla dzieci 4 – letnich

na miesiąc kwiecień 2008 roku

 

 

 

Tematyka kompleksowa:

1.    Dbamy o ziemię.

2.    Zwierzęta w ZOO

3.    W dalekim kosmosie.

4.    Na wiosennej łące

5.    Zabawa w teatr.

 

 

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:

1.    Rozbudzenie poczucia odpowiedzialności za porządek w najbliższym otoczeniu.

2.    Zapoznanie ze zwierzętami egzotycznymi (np.. słoń, lew…), ich wyglądem i warunkami życia. Rozwijanie uczucia sympatii do zwierząt.

3.    Zapoznanie dzieci ze zjawiskami istniejącymi poza kulą ziemską – kosmos.

4.    Wzbogacanie wiedzy o środowisku przyrodniczym, jakim jest łąka. Dostarczanie estetycznych wrażeń w kontakcie z przyrodą.

5.    Zachęcanie do oglądania inscenizacji utworów literackich i przedstawień teatralnych.

 

 

Literatura:

1. Program wychowania przedszkolnego „Moje przedszkole” Czesław Cyrański, Małgorzata Kwaśniewska.

2. „Wybór literatury do zabaw i zajęć w przedszkolu” H. Kruk.

3. „Kalendarz muzyczny w przedszkolu” U. Smoczyńska – Nachtman.

4. „Czterolatek. Bawię się i uczę”, cz.1, Karty pracy.

5. Przewodnik metodyczny „Czterolatek. Bawię się i uczę”.

6. „Scenariusze zajęć muzyczno – ruchowych Moje 3 i 4 lata” T. Wójcik, Cz. Cyrański, W. Żaba – Żabińska.

7. „Zabawy dydaktyczne dla przedszkoli” Z. Bogdanowicz.

8.  „Zagadki dla najmłodszych” J. Stec.

 

 

Współpraca z rodzicami:

1. Wzbogacanie kącika przyrody o wiosenne rośliny.

2. Aktualizowanie tablicy ogłoszeń związanych z organizacją pracy grupy.

 

 

Program wychowania przedszkolnego „Moje przedszkole” Czesław Cyrański, Małgorzata Kwaśniewska, MAC Edukacja S.A., Kielce 2002, nr dopuszczenia DKW-4013-3/01.

Opracowała: mgr Joanna Janowska

 


 

 

 

Praca kompensacyjno – korekcyjna:

 

Dziecko

Data

Zakres

Zaplanowane czynności edukacyjne

 

Efekty

Środki dydaktyczne

Filip Z.

31.03.2008r.

 

 

Kształcenie pojęć matematycznych

 

 

Segregowanie plastikowych korków od napojów wg koloru

 

Potrafi posegregować wg koloru

 

 

Plastikowe korki od butelek po napojach

Hubert B.

2.04.2008r.

Martyna L.

3.04.2008r.

Filip Z.

7.04.2008r.

 

 

Koordynacja wzrokowo - ruchowa

 

 

Budowanie klatek z klocków dla zwierzątek

 

 

Umie zbudować klatkę

 

 

 

Klocki drewniane

Hubert B.

9.04.2008r.

Martyna L.

10.04.2008r.

Filip Z.

14.04.2008r.

 

 

Rozwijanie sprawności palców

 

 

Zabawy z kostką – zapinanie i odpinanie guzików

 

 

Potrafi zapinać i odpinać różne guziki

 

 

Kostka wielofunkcyjna

Hubert B.

16.04.2008r.

Martyna L.

17.04.2008r.

Filip Z.

21.04.2008r.

 

 

Ćwiczenie sprawności
palców

 

 

 

Lepienie zwierzątek

 

 

 

Potrafi nadać plastelinie odpowiedni kształt

 

 

 

Plastelina, podkładka

 

 

Hubert B.

23.04.2008r.

Martyna L.

24.04.2008r.

Filip Z.

28.04.2008r.

 

 

Ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej

 

 

 

 

Składanie puzzli

 

 

 

 

Składa obrazek do końca

 

 

 

Puzzle przedstawiające zwierzątko

 

 

Hubert B.

30.04.2008r.

Martyna L.

1.05.2008r.

 

 

 

 


 

Krąg tematyczny (tematyka kompleksowa)

 

 

 

Data

 

 

 

Treści programowe (zadania edukacyjne)

 

 

Cele operacyjne

 

 

Przebieg dnia

(zapis w dzienniku zajęć)

DBAMY O ZIEMIĘ

31.03.08r.

 

 

Kształtowanie właściwych nawyków dotyczących ochrony środowiska naturalnego:

- zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwa zagrażające środowisku ze strony człowieka,

- rozwijanie właściwego stosunku do świata przyrody.

(Program wychowania przed-szkolnego Moje przedszkole, MAC EDUKACJA S.A., Kielce

2002, s. 35–36)

 

 

Dziecko:

·   umie wycinać po linii,

·   rozwija sprawność manualną,

 

 

·   wie, z jakich elementów składa się drzewo,

·   wie , dlaczego należy dbać o rośliny,

·  rozumie, jaki wpływ na otoczenie ma człowiek przez swoją działalność,

 

·   wesoło bawi się z kolegą,

·   naśladuje w zabawie czynności związane z ochroną środowiska,

 

I.      „Łowimy ryby” – wykonanie tekturowych rybek. Wycinanie po liniach konturowych, ozdabianie flamastrami. Przymocowanie taśmą klejącą spinacza biurowego. Umocowanie na patyczku sznureczka i magnesu. Próby łowienia rybek. Zabawy konstrukcyjno – manipulacyjne.

Zestaw zabaw porannych nr XXXI – wg metody W. Sherborne.

 

 

II.    „Zielone serce”  – zwrócenie uwagi na potrzebę dbania o rośliny, które są źródłem tlenu na podstawie wiersza R. Pisarskiego. Zapoznanie
z budową drzewa. Rozmowa na temat treści wiersza. Zabawa ruchowa „Smutne i wesołe drzewko” – z elem. dramy.

Spacer ulicami osiedla – obserwowanie drzew.

 

 

III. Zabawa ruchowa „Drzewa na wietrze” – naśladowcza z muzyką. Zabawy tematyczne według własnej inicjatywy dzieci. Przestrzeganie reguł bezpieczeństwa podczas korzystania z dużych klocków plastikowych. Praca indywidualna z dzieckiem. Zabawy dowolne z wyboru dzieci.

1.04.08r.

 

·   zauważa ukryte rybki,

·  potrafi przeliczać w zakresie 5,

·  poprawnie stosuje określenia: na, pod, za, obok,

 

·  potrafi łączyć ze sobą różnorodne materiały,

·  umie zrobić kuleczki z bibuły,

·  rozwija sprawność manualną,

 

 

 

 

 

·  potrafi wymyśleć rym do podanego słowa,

·  zgodnie bawi się z kolegą,

 

 

I.      Zabawa matematyczna „Ukryte rybki” – wyszukiwanie na ilustracji rzeczki rybek ukrytych za różnymi śmieciami. Przeliczanie rybek, określanie, w jakich miejscach się schowały, z użyciem określeń: na, pod, za, obok.

Zestaw zabaw porannych nr XXXI  – bieg w różnych kierunkach.

 

 

II.        „Wiosenne drzewko” – wykonanie drzewka z rolki po papierze toaletowym. Zapoznanie ze sposobem wykonania pracy – oklejanie rolki brązową bibułą, wycinanie po narysowanym konturze drzewa
z zielonego kartonu, ozdabianie jaj kuleczkami z białej bibuły. Zabawa ruchowa „Wiosenny spacer” – marsz przy muzyce.

 

RYTMIKA

 

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem piłek.

 

III. Zabawa ruchowa „Drzewa na wietrze” – naśladowcza z muzyką. Układanie przez dzieci rymów do podanych słów, związanych z odpadami i elementami środowiska naturalnego, np. śmieci – dzieci, puszki – okruszki, itd. Zabawy
w kącikach zainteresowań podejmowane z inicjatywy dzieci.

 

DBAMY O ZIEMIĘ

2.04.08r.

 

·  potrafi zdejmować kawałki gazety za pomocą słomki,

·  wie, do czego potrzeba jest człowiekowi czysta woda,

·  wyrzuca kawałki gazety do kosza,

 

·  dzieli przedmioty wg określonej cechy,

·  wie, dlaczego należy segregować nieużytki,

·  dokładnie wykonuje zadania,

 

 

·  słucha uważnie opowiadania,

·  potrafi ułożyć historyjkę obrazkową,

·  utrzymuje czystość na swojej półce,

 

 

I.      Ćwiczenia oddechowe „Sprzątanie rzeczki” – zdejmowanie drobnych kawałeczków podartej gazety za pomocą słomek po napojach z rysunku rzeczki. Zabawy konstrukcyjno – manipulacyjne – budowanie dowolnych konstrukcji.

Zestaw zabaw porannych nr XXXI – omijanie przeszkód.

 

II.   „Co zrobić ze śmieciami?” – rozmowa połączona z działaniem. Tworzenie zbiorów według jednej cechy – segregowanie nieużytków. Wyjaśnienie pojęcia „nieużytek”. Uzupełnianie danej liczby elementów w zakresie 5. Zabawa ruchowa „Do którego koła” – reakcja na dźwięk.

Spacer w pobliżu przedszkola, zwrócenie uwagi na zanieczyszczenia najbliższego środowiska.

 

III.  Zabawa ruchowa „Drzewa na wietrze” – naśladowcza z muzyką. Słuchanie opowiadania nauczyciela na podstawie historyjki obrazkowej „O kominie, który przestał dymić”. Zwrócenie uwagi na znaczenie czystego powietrza w życiu człowieka. Praca indywidualna z dzieckiem. Zabawy dowolne w sali.

3.04.08r.

 

·  dostrzega różnice między obrazkami,

·  opowiada o treści obrazka,

·  posługuje się poprawnie zbudowanymi zdaniami,

 

 

·  rozwija, poczucie rytmu,

·  wyraża ruchem słyszaną melodię,

·  czerpie radość ze wspólnej zabawy,

 

 

·  poprawnie wykonuje ćwiczenie,

·  starannie koloruje,

 

I.       „Kto postępuje dobrze, a kto źle? – oglądanie i wyszukiwanie obrazków przedstawiających prawidłowe i nieprawidłowe zachowania dzieci wobec przyrody, rozmowa na temat ich zachowań. Wypowiadanie się całymi zdaniami. Praca indywidualna z dzieckiem.

Zestaw zabaw porannych nr XXXI – nawiązanie kontaktu z partnerem.

 

 

II.   Słuchanie zjawisk akustycznych – różnicowanie barwy dźwięków. Próby powtarzania słyszanych dźwięków, ćwiczenie słuchu muzycznego
w zabawie „Uderz tak samo”. Realizacja rytmu klaskaniem, tupaniem, uderzaniem o kolana. Zabawa ruchowa „Na spacerze” – naśladowcza.

Zabawy dowolne w wybranych kącikach.

 

 

III.  Zabawa ruchowa „Drzewa na wietrze” – naśladowcza z muzyką. „Wazon z kwiatami” – rysowanie w wazonie odpowiedniej ilości stokrotek, praca z książką „Czterolatek. Bawię się i uczę”, cz.2, s.21. Zabawy konstrukcyjno – manipulacyjne.

 

4.04.08r.

·  uważnie słucha odgłosów,

·  rozpoznaje poprawnie instrument,

·  określa charakter muzyki,

 

 

 

·  dość szybko reaguje na polecenia nauczyciela,

·  potrafi posługiwać się kubeczkiem,

 

 

 

·  zna znaczenie powietrza w życiu człowieka,

·  wie, gdzie znajduje się powietrze,

 

I.      Słuchanie zjawisk akustycznych – spostrzeganie słuchem odległości. Próby określania odległości od źródła dźwięku w zabawie „Instrumenty” – ćwiczenia słuchu. Rozpoznawanie i określanie charakteru muzyki (skoczna, wesoła, smutna). Praca indywidualna z dzieckiem. Zabawy dowolne przy stoliczkach.

Zestaw zabaw porannych nr XXXI – ćwiczenia z piłeczkami.

 

II.   Zestaw ćwiczeń ruchowych nr 15. Ćwiczenia zręcznościowo – koordynacyjne, rozwijające umiejętność wykorzystania różnych przyborów (kubeczek po jogurcie) do ćwiczeń. Dokładne wykonywanie poleceń nauczyciela i bezpieczne posługiwanie kubeczkiem.

Zabawy dowolne na placu przedszkolnym.

 

III.  Zabawa ruchowa „Drzewa na wietrze” – naśladowcza z muzyką. „Szukamy powietrza” – zabawy badawcze – nadmuchiwanie baloników, dmuchanie na paski bibuły, dmuchanie przez rurkę na wodę. Wypowiedzi dzieci inspirowane wierszem „Gdzie można spotkać powietrze?”. Dowolne zabawy w wybranych kącikach.

 

Krąg tematyczny (tematyka kompleksowa)

 

 

 

Data

 

 

 

Treści programowe (zadania edukacyjne)

 

 

Cele operacyjne

 

 

Przebieg dnia

(zapis w dzienniku zajęć)

W DALEKIM KOSMOSIE

14.04.08r.

 

Rozwijanie zainteresowań plas-tyczno-konstrukcyjnych:

– rozwijanie inwencji twórczej dzieci poprzez wzbogacenie działalności plastycznej o tematy fantastyczne (np. tworzenie rakiety z różnego, materiału malowanie ufoludka...)

(Program wychowania przed-szkolnego Moje przedszkole, MAC EDUKACJA S.A., Kielce 2002, s. 38).

 

Rozwijanie zainteresowań pracą ludzi w różnych zawodach charakterystycznych dla określo-nego środowiska:

– zapoznanie dzieci ze zjawiskami istniejącymi poza kulą ziemską na przykładzie kosmonauty

(Program wychowania przed-szkolnego Moje przedszkole, MAC EDUKACJA S.A., Kielce

2002, s. 44).

 

 

 

Dziecko:

·  wykazuje pomysłowość podczas budowania z klocków,

·  potrafi współdziałać z kolegą,

 

 

·   potrafi nazwać planetę, na której żyje,

·   wzbogaca słownik o nowe wyrazy,

·   potrafi nazwać mieszkańców różnych planet,

 

·   odtwarza ruchem proponowane czynności,

·   czerpie radość z zabawy,

 

I.      „Nasze rakiety” – zabawy konstrukcyjne w małych zespołach
z wykorzystaniem różnorodnych klocków. Zachęcanie do zgodnego współdziałania, porównywanie powstałych rakiet, posługiwanie się wyrazami: mała, mniejsza, najmniejsza, duża, większa, największa.

Zestaw zabaw porannych nr XXXIIel. Metody W. Scherborne.

 

II. Zapoznanie dzieci z Układem Słonecznym na podstawie opowiadania
S. Schimmel „Dzieci Ziemi – pamiętajcie”. Wyjaśnienie znaczenia słów Układ Słoneczny, planeta, ufoludek. Zabawa ruchowa „Start rakiety” – ćw. wieloznaczne.

Spacer ulicami osiedla – obserwacja nieba.

 

III. Zabawa ruchowa „Zabawy kosmonautów” – naśladowcza. Opowieść ruchowa przy muzyce relaksacyjnej „Wyprawa na nieznaną planetę” – naśladowanie czynności, o których opowiada nauczyciel. Praca indywidualna z dzieckiem. Zabawy tematyczne w kącikach – rozwijanie wyobraźni.

 

15.04.08r.

 

·  potrafi wskazać wysokiego i niskiego ufoludka,

·  starannie koloruje,

·  umie ulepić ufoludka,

 

·  wybiera obrazki z kolorowych gazet,

·  potrafi wycinać,

·  tworzy kompozycję na określony temat,

 

 

 

 

·  potrafi złożyć obrazek,

·  opowiada całymi zdaniami na temat powstałego obrazka,

·  rytmicznie wypowiada słowo rakieta,

 

I.      Wskazywanie w każdej parze wysokiego i niskiego ufoludka. Kolorowanie wybranej pary – praca z książką „Czterolatek. Bawię się i uczę”, cz.2, s.3. Lepienie ufoludka z plasteliny.

Zestaw zabaw porannych nr XXXII – ćw. w leżeniu.

 

II. „Ziemia – zielona planeta” – tworzenie kompozycji poprzez wybieranie
i wycinanie przez dzieci elementów z kolorowych gazet, naklejanie ich na jasnozielone kartki w kształcie koła. Zabawa ruchowa „Spacer
z ufoludkiem” – kształtowanie postawy.

 

RYTMIKA.

 

Dowolne zabawy z wyboru dzieci – zgodne współdziałanie z kolegą.

 

III. Zabawa ruchowa „Zabawy kosmonautów” – naśladowcza. „Rakieta” – układanie obrazka rakiety z puzzli. Wyjaśnienie przez dzieci, co przedstawia obrazek, opisywanie krótkimi zdaniami wyglądu rakiety, jej kolorystyki i przeznaczenia. Rytmiczne wypowiadanie słowa ra-kie-ta z modulowaniem natężenia głosu. Zabawy według zainteresowań dzieci.

 

 

W DALEKIM KOSMOSIE

16.04.08r.

 

·  poprawnie wykonuje polecenia nauczyciela,

·  chętnie korzysta z układanek,

 

 

·  stosuje słowa: mniej, więcej, tyle samo,

·  poprawnie nazywa kolory gwiazdek,

·  wykazuje pomysłowość podczas układania kompozycji z gwiazdek,

 

 

 

·  z zainteresowaniem ogląda książki,

·  odpowiada na zadawane pytania,

·  uważnie słucha fragmentu literackiego,

 

I.      „Kosmiczne echo” – realizacja prostych tematów rytmicznych proponowanych przez nauczyciela podczas wydychania powietrza i wdychania. Zabawy stoliczkowe: układanie puzzli, rysowanie, oglądanie książeczek.

Zestaw zabaw porannych nr XXXII – ćw. z partnerem.

 

II. „Kolorowe gwiazdki” – porównywanie liczebności zbiorów. Porządko-wanie gwiazdek ze względu na wielkość i kolor, porównywanie liczebności poprzez liczenie, łączenie w pary, określanie których jest mniej, których więcej, a których tyle samo. Układanie dowolnej kompozycji z gwiazdek. Zabawa ruchowa „Taniec gwiazd” – improwizacje przy muzyce.

Spacer ulicami osiedla w celach zdrowotnych.

 

III. Zabawa ruchowa „Zabawy kosmonautów” – naśladowcza. „Co wiemy o kosmosie?” – wspólne oglądanie w małych zespołach książek o kosmosie. Czytanie przez nauczyciela fragmentu wybranego przez dziecko. Praca indywidualna z dzieckiem. Dowolne zabawy w wybranych kącikach zabaw.

17.04.08r.

 

·  potrafi odszukać jednakowe gwiazdki,

·  rozwija percepcję wzrokową,

·  ozdabia gwiazdkę według określonej propozycji,

 

 

·  wie, o czym jest piosenka,

·  potrafi wypowiadać słowa rytmicznie,

·  ilustruje ruchem treść piosenki,

 

 

·  potrafi narysować strzałkę,

·  zna nazwy figur geometrycznych,

·  zgodnie bawi się z kolegą

 

 

I.      Ćwiczenie spostrzegawczości i sprawności manualnych „Odszukaj takie same gwiazdki” – łączenie w pary gwiazdek o jednakowych kształtach, ozdabianie ich zgodnie z zaproponowanym wzorem, np.: paski, kropki, kółka, kreseczki. Praca indywidualna z dzieckiem.

Zestaw zabaw porannych nr XXXII – ćw. siłowe.

 

II.   „Ziemia – zielona wyspa” – słuchanie piosenki w wykonaniu nauczyciela. Rozmowa na temat treści piosenki, jej tempa i nastroju. Rytmizacja słów refrenu z jednoczesnym klaskaniem, tupaniem. Ilustracja ruchowa piosenki. Zabawa ruchowa „Wesołe spotkanie” – reakcja na muzykę.

Zabawy zorganizowane w małych grupach.

 

III. Zabawa ruchowa „Zabawy kosmonautów” – naśladowcza. Ćwiczenia graficzne „Małe i duże rakiety” – zaznaczanie strzałkami rakiet od najmniejszej do największej, nazywanie figur geometrycznych, z których zostały utworzone (koło, kwadrat, trójkąt) – kolorowanie według wzoru. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

18.04.08r.

 

·   rozpoznaje przedmiot po odgłosie

·   próbuje odtwarzać znane piosenki za pomocą metalowych przedmiotów,

 

 

 

·  reaguje na zmiany muzyki,

·  czerpie radość z wykonywanych poprawnie ćwiczeń,

 

 

 

 

·  zna nazwy poszczególnych kamieni,

·  poprawnie określa kolor,

·  zgodnie bawi się z kolegą.

 

I.      Ćwiczenia słuchowe: „Co to za dźwięki?” – rozpoznawanie odgłosów wydawanych przez metalowe przedmioty, np.: monety, łyżki, klucze. Próba instrumentacji znanych piosenek z wykorzystaniem metalowych przedmiotów. Praca indywidualna z dzieckiem. Zabawy konstrukcyjno - manipulacyjne.

 

Zestaw zabaw porannych nr XXXII – improwizacje przy muzyce.

 

II.   Zestaw ćwiczeń ruchowych nr 16. Ćwiczenia przeprowadzone
z wykorzystaniem elementów metody R. Labana. Rozwijanie pomysłowości podczas ćwiczeń. Dokładne wykonywanie poleceń nauczycielki.

 

Spacer ulicą Batorego w celach zdrowotnych.

 

III.  Zabawa ruchowa „Zabawy kosmonautów” – naśladowcza. Zabawa dydaktyczna „Jak powstaje dzień, a jak noc?” – z wykorzystaniem globusa
i lampki stojącej. Rozwiązywanie zagadek związanych z omawianą tematyką. Zabawy dowolne w kącikach – odkładanie zabawek na wyznaczone miejsca.

 

 

Krąg tematyczny (tematyka kompleksowa)

 

 

 

Data

 

 

 

Treści programowe (zadania edukacyjne)

 

 

Cele operacyjne

 

 

Przebieg dnia

(zapis w dzienniku zajęć)

 

 

ZWIERZĘTA W ZOO

 

7.04.08r.

 

Poszerzenie wiadomości dotyczą-cych zwierząt:

– zapoznanie ze zwierzętami egzotycznymi, ich wyglądem, sposobem odżywiania się i warunkami klimatycznymi, w ja-

kich żyją (np. słoń, niedźwiedź

polarny, lew...)

(Program wychowania przed-szkolnego Moje przedszkole, MAC EDUKACJA S.A., Kielce

2002, s. 34).

 

 

 

 

Dziecko:

·  potrafi wycinać po wyznaczonej linii,

·  pomaga wspólnie wykonać makietę zoo,

 

 

·   zna wybrane zwierzęta egzotyczne,

·   umie udzielić odpowiedzi na pytania,

·   wie, co to jest zoo i jakie zwierzęta tam mieszkają,

·   potrafi dostrzec różnice w wyglądzie zwierząt,

 

 

·   obserwuje czynności wykonywane przez nauczyciela,

·   chętnie bawi się z kolegą,

,

 

I.      „Wąż” – wycinanie węża po linii narysowanej przez nauczyciela, ozdabianie kredkami świecowymi według pomysłów dzieci. Naklejenie węży na zielony karton. Zabawy konstrukcyjno manipulacyjne - wykonanie makiety zoo – wstawianie gumowych zwierzątek.

Zestaw zabaw porannych nr XXXIII – marsz w przysiadzie.

 

II. Poznanie wybranych zwierząt egzotycznych – wyglądu, sposobu odżywiania się, warunków klimatycznych w jakich żyją na podstawie wiersza J. Brzechwy „ZOO”. Wyszukiwanie wśród sylwet zwierząt, które występowały w wierszy. Ułożenie ich zgodnie z kolejnością występowania w wierszu. Zabawa ruchowa „Jedziemy do zoo” – orient. - porządk.

Spacer w najbliższej okolicy  - obserwacja zmiany pogody.

 

III. Zabawa ruchowa „Stary niedźwiedź” – kołowa ze śpiewem. „Zabawy misiów” – opowieść słowno – muzyczno – ruchowa z elementami zabawy w teatr. Ilustrowanie ruchem treści piosenki „Niedźwiadki – niejadki”. Praca indywidualna z dzieckiem. Zabawy dowolne: układanie puzzli, rysowanie, budowanie z klocków.

 

 

8.04.08r.

 

·  potrafi przeliczyć zwierzęta na obrazku,

·  wie ile jest zwierząt każdego rodzaju,

·  starannie koloruje rysunek,

 

 

·  poznaje nową technikę plastyczną,

·  potrafi malować na szkle,

·  używa odpowiednich kolorów do odtwarzania rysunku,

 

 

 

 

·  chętnie bierze udział w zabawie,

·  poprawnie odgaduje nazwę zwierz atka,

·  czeka na swoją kolej podczas wypowiedzi kolegów,

 

 

I.      „W zoo” – oglądanie obrazka. Liczenie zwierząt każdego rodzaju. Porównywanie ich liczby. Kończenie rysowania i kolorowania rysunku – praca z książką „Czterolatek. Bawię się i uczę”, cz.2, s.4-5. Zabawy dowolne przy stoliczkach.

Zestaw zabaw porannych nr XXXIII – ćw. z woreczkiem.

 

II. „Moje ulubione zwierzątko” – rozwijanie sprawności manualnej dzieci podczas malowania na szkle. Odtwarzanie rysunku wybranego zwierzątka podłożonego pod szkło. Zapoznanie z nową techniką tworzenia pracy. Zabawa ruchowa „Powitanie małpek” – naśladowcza.

 

RYTMIKA

 

Zabawy kącikach zainteresowań podejmowane przez dzieci.

 

III. Zabawa ruchowa „Stary niedźwiedź” – kołowa ze śpiewem. Zabawa gramatyczna „O jakim zwierzątku mówię?” – odgadywanie nazw zwierząt opisywanych przez nauczycielkę, naśladowanie ich odgłosów. Zabawy według zainteresowań dzieci – sprzątanie po skończonej zabawie.

 

 

 

ZWIERZĘTA W ZOO

 

9.04.08r.

 

·   potrafi dmuchać na farbę,

·   dorysowuje elementy do plamy tak, aby powstało zwierzątko,

 

 

·   przelicza w zakresie czterech,

·   przestrzega reguł zabawy,

·   wie, do którego koła może wejść,

 

 

 

 

·   słucha uważnie opowiadania,

·   wie, w jakiej kolejności występowały zwierzęta,

 

I.      Ćwiczenia oddechowe pt. „Dziwne zwierzaki” – rozdmuchiwanie, w różnych kierunkach, za pomocą słomki, barwnej plamy wykonanej na środku kartki. Dorysowywanie po wyschnięciu farby oczu i innych elementów zwierząt.

Zestaw zabaw porannych nr XXXIII – ćw. w siadzie prostym.

 

II.    Zabawa dydaktyczna „Spiesz się do klatki” – utrwalenie znajomości liczby 2,3,4. Przeliczanie do 2, do 3 a następnie do 4 na podstawie liczby. Przestrzeganie reguł zabawy – do jednego koła może wejść tylko umówiona liczba dzieci. Zabawa ruchowa „Słuchaj uważnie” – reakcja na muzykę.

 

Spacer alejkami osiedla – obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie.

 

III. Zabawa ruchowa „Stary niedźwiedź” – kołowa ze śpiewem. „Moje zwierzęta” – słuchanie opowiadania czytanego przez nauczycielkę, ilustrowanego sylwetami. Układanie sylwet zwierząt w kolejności, w jakiej występowały w opowiadaniu. Praca indywidualna z dzieckiem. Swobodne zabawy w kącikach zabaw.

 

 

10.04.08r.

 

 

·   dostrzega nieprawidłowości na obrazku,

·   zna nazwy zwierząt egzotycznych,

 

 

 

·   uważnie słucha treści utworu,

·   wie, jakie zwierzątka występują w piosence,

 

 

 

·  umie obrysować zwierzęta,

·  zna nazwy zwierząt,

·  odkłada zabawki na wyznaczone miejsca,

 

I.      Ćwiczenie spostrzegawczości „Co nie pasuje?”. Oglądanie obrazków przedstawiających dziwne zwierzęta (połączone z różnych gatunków). Określanie, z jakich zwierząt pochodzą poszczególne elementy, łączenie ich z odpowiednimi obrazkami zwierząt. Praca indywidualna z dzieckiem.

Zestaw zabaw porannych nr XXXIII – ćw. w leżeniu na brzuchu.

 

II.    Zapoznanie dzieci z treścią i melodią piosenki „Zielone słonie”. Wyjaśnienie trudniejszych słów występujących w tekście piosenki. Ćwiczenia artykulacyjne wyrabiające mięśnie narządów mowy przez naśladowanie odgłosów zwierząt. Zabawa ruchowa „Mieszkańcy zoo” – naśladowcza.

 

Swobodne zabawy w wybranych kącikach.

 

III. Zabawa ruchowa „Stary niedźwiedź” – kołowa ze śpiewem. Zabawa graficzna „Szukamy ukrytych zwierząt” – obrysowywanie flamastrem konturów zwierząt egzotycznych nałożonych na siebie. Określanie, jakie zwierzęta ukryły się na rysunku. Zabawy dowolne: budowanie z klocków, rysowanie, oglądanie książeczek.

 

11.04.08r.

 

·   rozpoznaje głosy zwierząt,

·   dopasowuje obrazek ze zwierzątkiem do słyszanego głosu,

 

 

·   dość szybko reaguje na polecenia nauczyciela,

·   potrafi posługiwać się kubeczkiem,

 

 

 

·   dostrzega różnice w wielkości zwierząt,

·   poprawnie przelicza zwierzęta,

 

 

 

I.      Ćwiczenia słuchowe – rozpoznawanie odgłosów zwierząt egzotycznych nagranych na kasetę – wykorzystanie zestawu „Słucham i mówię”. Wyszukiwanie odpowiedniego obrazka zwierzątka. Praca indywidualna z dzieckiem.

Zestaw zabaw porannych nr XXXIII – marsz przy muzyce.

 

II.  Wyjście do Klubu Garnizonowego na I Turniej Tańca Nowoczesnego Przedszkolaków – „Let’s Dance”. Kibicowanie występującym dzieciom ze starszych grup.

 

Zabawy samorzutne z wyboru dzieci.

 

III.  Zabawa ruchowa „Stary niedźwiedź” – kołowa ze śpiewem. Zabawa dydaktyczna „Małe i duże zwierzęta” – segregowanie obrazków zwierząt według wielkości do odpowiednich pudełek, przeliczanie ile jest w każdym pudełku. Zabawy dowolne podejmowane z inicjatywy dzieci.

 

 

Krąg tematyczny (tematyka kompleksowa)

 

 

 

Data

 

 

 

Treści programowe (zadania edukacyjne)

 

 

Cele operacyjne

 

 

Przebieg dnia

(zapis w dzienniku zajęć)

NA WIOSENNEJ ŁĄCE

21.04.08r.

 

Zapoznanie z charakterystycz-nymi zmianami w przyrodzie
w zależności od pory roku w toku bezpośredniej i pośredniej obserwacji:

- poznawanie zmysłowe kwiatów – wąchanie, dotykanie, określanie kolorów,

Poszerzanie wiadomości dotyczących zwierząt:

- poznanie środowiska w jakim żyją (np. łąka),

- zwrócenie uwagi na barwę ochronną zwierząt

(Program wychowania przed-szkolnego Moje przedszkole, MAC EDUKACJA S.A., Kielce

2002, s. 34).

 

 

Dziecko:

·   chętnie lepi z plasteliny,

·   wie, jak wygląda biedronka,

·   samodzielnie buduje,

 

 

·   wypowiada się na temat wiosennej łąki,

·   zna mieszkańców łąki: żaba, motyl, ślimak, biedronka…,

·   próbuje zapamiętać nazwy niektórych roślin,

·  rozwija mowę,

 

 

·   czerpie radość z zabawy,

·   wykazuje się pomysłowością podczas ozdabiania motyla ,

 

I.      Lepienie z plasteliny na temat „Biedronki” – utrwalanie wyglądu biedronki, ćwiczenia sprawności manualnej. Słuchanie wiersza M. Kownackiej „Biedronka”. Zabawy konstrukcyjno – manipulacyjne.

Zestaw zabaw porannych nr XXXIV  – el. m. W. Scherborne.

 

 

 

II.   „Co słychać na wiosennej łące?” - zapoznanie z wybranymi roślinami
i mieszkańcami łąki. Swobodne wypowiedzi dzieci na temat własnych przeżyć związanych z pobytem na łące. Rozwijanie pozytywnego stosunku do przyrody. Zabawa ruchowa „Spotkania na łące” – orient. - porządk.

 

Spacer na łąkę – rozpoznawanie i nazywanie spotkanych tam roślin i zwierząt (owady), porównywanie ich wyglądu, obserwacja zachowań.

 

III.   Zabawa ruchowa „Spotkania na łące” – orient. - porządk. „Taniec motyli” – improwizacje przy muzyce z wykorzystaniem kolorowych chustek. Ozdabianie rysunku motyla według własnych pomysłów. Praca indywidualna z dzieckiem. Zabawy dowolne z wyboru dzieci.

22.04.08r.

 

·  potrafi dobrać obrazki w pary,

·  wie, dlaczego dane obrazki do siebie pasują,

 

 

 

·  rozwija płynność ruchów,

·  estetycznie nakleja elementy,

·  wie, co należy dorysować,

 

 

 

 

 

·  dokładnie powtarza tekst,

·  ćwiczy narządy mowy poprawnie wymawiając wyrazy,

·  potrafi kreślić w powietrzu przy jednoczesnym wymawianiu tekstu,

 

I.      Zabawa „Pary” – próby dobierania obrazków w pary na zasadzie podobieństw (np. biedronka i kropki, świerszcz i skrzypce itp.). Ćwiczenie spostrzegawczości. Uzasadnienie własnego wyboru. Zabawy konstrukcyjne przy stoliczkach.

Zestaw zabaw porannych nr XXXIV  – podskoki.

 

II.    „Wiosenna łąka” – wykorzystanie techniki kolażu. Naklejanie gotowych elementów na kartkę pomalowaną farbami na zielono. Dorysowywanie brakujących elementów pracy. Zabawa ruchowa „Spacer po łące” – naśladowcza.

 

RYTMIKA

 

Zabawy dowolne podejmowane z inicjatywy dzieci.

 

III.  Zabawa ruchowa „Spotkania na łące” - orient. – porządk. Zabawa
z rymowanką „Ślimak, pokaż rogi” – powtarzanie tekstu cicho i głośno,
z jednoczesnym rysowaniem muszli ślimaka obiema rękami w powietrzu,
w tym samym kierunku i w kierunkach przeciwnych. Zabawy w kącikach zainteresowań dowolnie wybraną zabawką.

 

 

 

NA WIOSENNEJ ŁĄCE

23.04.08r.

 

·  poprawnie wdycha i wydycha powietrze,

·  starannie koloruje,

 

 

·  przelicza do czterech,

·  stosuje określenia „o jeden więcej”,
„o jeden mniej”,

 

 

 

·  uważnie słucha opowiadania nauczyciela,

·  rozwija umiejętność opowiadania własnymi słowami,

 

I.      Ćwiczenia oddechowe – zdmuchiwanie kolorowych kwiatków z powierzchni białej kartki. Kolorowanie rysunków zwierząt. Śpiewanie znanej piosenki głosem każdego z nich – „Czterolatek. Bawię się i uczę”, cz.2, s.23. Zabawy konstrukcyjno – manipulacyjne przy stoliczkach.

Zestaw zabaw porannych nr XXXIV  – ćw. w leżeniu na plecach.

 

II.   „Na łące” – zabawa dydaktyczna. Porządkowanie układów zbiorów
w zakresie czterech wg ich liczebności wzrastającej i malejącej. Używanie określeń „o jeden więcej”, „o jeden mniej”. Zabawa ruchowa „Motylki” orient. – porządk.

 

Spacer ulicami osiedla – obserwowanie poruszających się na niebie  chmur.

 

III.  Zabawa ruchowa „Spotkania na łące” – orient. – porządk. Słuchanie opowiadania H. Bechlerowej „O ślimaku dziwaku” ilustrowanego sylwetami. Manipulowanie sylwetami, próba przedstawienia własnymi słowami treści opowiadania. Praca indywidualna z dzieckiem. Zabawy dowolne przy stoliczkach i na dywanie.

24.04.08r.

 

·  potrafi ułożyć obrazek,

·  zna nazwy owadów i zwierząt żyjących na łące,

 

 

·  poznaje nową piosenkę,

·  ilustruje ruchem treść piosenki,

·  bawi się wspólnie z nauczycielem,

 

 

 

·   rysuje po śladzie,

·   zna nazwy zwierząt i roślin z obrazka,

·   dzieli się zabawkami z kolegą,

 

I.      Ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej – składanie w całość pociętych obrazków owadów. Oglądanie książeczek o tematyce wiosennej. Wyszukiwanie obrazków przedstawiających owady i zwierzęta żyjące na łące. Praca indywidualna z dzieckiem.

Zestaw zabaw porannych nr XXXIV – ćw. przeciwko.

 

II.   Słuchanie piosenki „Bal na łące”. Zapoznanie ze słowami i melodią piosenki, określanie jej nastroju. Próby klaskania fragmentów przebiegów rytmicznych piosenek. Zabawa - ruchowa „Żuczki” – czworakowanie

 

Zabawy dowolne w wybranych kącikach.

 

III.  Zabawa ruchowa „Na spacerze” – orient. - porządk. Ćwiczenia graficzne – rysowanie po śladach drogi biedronki do ślimaka. Nazywanie zwierząt i roślin z obrazka – praca z książką „Czterolatek. Bawię się i uczę”, cz.2, s.22. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zgodne korzystanie z bardziej atrakcyjnych zabawek.

25.04.08r.

·  poprawnie odgaduje zwierzę, które wydaje określony głos,

·  czeka na swoją kolej podczas odpowiedzi kolegi,

 

 

·  reaguje na zmiany muzyki,

·  czerpie radość z wykonywanych poprawnie ćwiczeń,

 

 

 

·  poprawnie posługuje się przyimkami ,

·  odgaduje zagadki,

 

I.      Ćwiczenia słuchowe „Co słyszysz?” – rozpoznawanie głosów z łąki nagranych na taśmę magnetofonową i prawidłowe nazywanie zwierząt, które je wydają. Mówienie umiarkowanym głosem. Praca indywidualna z dzieckiem.

Zestaw zabaw porannych nr XXXIV – ćw. kreatywne.

 

II.   Zestaw ćwiczeń ruchowych nr 16. Ćwiczenia przeprowadzone
z wykorzystaniem elementów metody R. Labana. Rozwijanie pomysłowości podczas ćwiczeń. Dokładne wykonywanie poleceń nauczycielki.

 

Zabawy dowolne na placu przedszkolnym.

 

III.  Zabawa ruchowa „Na spacerze” – orient. - porządk. Zabawa dydaktyczna „Gdzie jest motylek?” – posługiwanie się przyimkami określającymi położenie motyla. Rozwiązywanie zagadek o zwierzątkach zamieszkujących łąkę. Dowolne zabawy w wybranych kącikach.

 

 

Krąg tematyczny (tematyka kompleksowa)

 

 

 

Data

 

 

 

Treści programowe (zadania edukacyjne)

 

 

Cele operacyjne

 

 

Przebieg dnia

(zapis w dzienniku zajęć)

ZABAWA W TEATR

28.04.08r.

 

Zapoznanie z teatrem:

– zwrócenie uwagi na wystrój teatru, nazywanie poszczególnych pomieszczeń (kasa, widownia, scena),

– inspirowanie zabaw z elementami pantomimy, zabaw dramowych,

– inscenizowanie opowiadań i baśni znanych dzieciom lub wymyślonych przez nie,

(Program wychowania przed-szkolnego Moje przedszkole, MAC EDUKACJA S.A., Kielce

2002, s. 41).

 

 

 

Dziecko:

·   potrafi zbudować zamek,

·   zna różne postacie bajkowe,

 

·  słucha uważnie opowiadania,

·  wie, za co przebrały się dzieci,

·  poprawnie wyszukuje brakujące rekwizyty do postaci,

 

 

 

·   naśladuje w zabawie czynności charakterystyczne dla postaci z bajki,

·   wesoło bawi się z kolegą,

 

I.      Zabawy manipulacyjno – konstrukcyjne „Zamki”. Budowanie w małych zespołach zamków z wykorzystaniem różnorodnych klocków, wymyślanie bajkowych postaci, które będą w nich mieszkać.

Zestaw zabaw porannych nr XXXV – wg metody W. Sherborne.

 

 

II.    Słuchanie opowiadania nauczyciela na podstawie utworu J. Papuzińskiej „Gdzie Agnieszka?” Rozmowa na temat treści opowiadania, odpowiedzi na pytania dotyczące treści. Uzupełnianie rysunków postaci
w brakujące rysunki rekwizytów. Zabawa ruchowa „Na scenie” – naśladowcza.

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

 

 

III. Zabawa ruchowa „Bajkowy taniec” – przy muzyce. Zabawa pantomimiczna „Bawimy się w aktorów” – naśladowanie przez chętne dzieci czynności wykonywanych przez jakąś postać z bajki, odgadywanie przez pozostałe dzieci. Praca indywidualna z dzieckiem. Zabawy dowolne z wyboru dzieci.

 

29.04.08r.

 

 

·   segreguje klocki zgodnie z poleceniem,

·  pomaga nauczycielce przy organizacji kącika,

 

 

 

·  rozwija wyobraźnię,

·  rozwija umiejętność malowania,

 

 

 

 

 

·  chętnie opowiada o przeżyciach
w teatrze,

·  ćwiczy narządy mowy

 

 

I.      Ćwiczenia klasyfikacyjne „Uporządkuj” – segregowanie do odpowiednich pudełek pomieszanych klocków plastikowych. Zorganizowanie w sali kącika teatralnego, wyposażenie go w sylwety, kukiełki, elementy strojów różnych postaci – zachęcanie dzieci do zabawy w teatr.

Zestaw zabaw porannych nr XXXV  – bieg na palcach.

 

 

II.    Rozwijanie wyobraźni podczas malowania ulubionej postaci z bajek dziecięcych. Przybliżenie wyglądu postaci – charakterystyczny strój, kolor. Zapoznanie ze sposobem wykonania pracy. Zabawa ruchowa
„Jesteśmy aktorami” – naśladowcza.

 

RYTMIKA

 

Zabawy na placu przedszkolnym.

 

III. Zabawa ruchowa „Bajkowy taniec” – przy muzyce. Rozmowy w małych zespołach na temat „Nasze spotkania z teatrem” – swobodne wypowiedzi dzieci na temat ich pobytu w teatrze. Nazywanie poszczególnych elementów teatru: scena, widownia, itp. Budowanie poprawnych gramatycznie zdań. Zabawy w kącikach zainteresowań podejmowane z inicjatywy dzieci.

 

 

ZABAWA W TEATR

30.04.08r.

 

·  potrafi drzeć gazetę,

·  poprawnie oddycha nosem,

·  chętnie buduje z klocków,

 

 

·  prawidłowo stosuje liczebniki główne i porządkowe,

·  potrafi liczyć w zakresie 5,

 

 

·  uważnie słucha bajki,

·  zapamiętuje kolejność zdarzeń,

·  poprawnie układa ilustracje do bajki,

·  dokładnie koloruje,

 

I.      Darcie gazety na małe kawałeczki. Zdmuchiwanie ich ze stolika noskiem, ustami. Nauka prawidłowego oddychania nosem. Zabawy konstrukcyjno – manipulacyjne – budowanie dowolnych konstrukcji.

Zestaw zabaw porannych nr XXXV – ćwiczenia w parach.

 

 

II.   Ćwiczenia liczbowe w zakresie określonego zbioru „Szlakiem bajkowych zamków”. Posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi. Zabawa ruchowa „Groźne smoki” – reakcja na dźwięk.

Zabawy dowolne na placu przedszkolnym.

 

 

III.  Zabawa ruchowa „Bajkowy taniec” – przy muzyce. Słuchanie bajki „Jaś
i Małgosia” z płyty CD. Układanie obrazków ilustrujących bajkę według kolejności zdarzeń. Kolorowanie dowolnie wybranego obrazka przedstawiającego postaci bajkowe. Praca indywidualna z dzieckiem. Zabawy dowolne w sali.

 

1.05.08r.

 

 

 

 

 

 

 

1 maja

 

2.05.08r.

·  uważnie słucha proponowanego śmiechu,

·  rozpoznaje postacie na obrazkach,

 

 

·  dość szybko reaguje na polecenia nauczyciela,

·  zręcznie posługuje się woreczkiem,

 

 

·  poprawnie nazywa wylosowany przedmiot,

·  wie, która postać z bajki powinna go mieć,

 

I.      Naśladowanie różnych rodzajów śmiechu proponowanych przez dzieci (cichy, głośny, cienki, gruby). Praca z książką „Czterolatek. Bawię się i uczę”, cz.2, s.19. Praca indywidualna z dzieckiem. Zabawy dowolne przy stoliczkach.

Zestaw zabaw porannych nr XXXV – ćwiczenia kreatywne.

 

II.   Zestaw ćwiczeń ruchowych nr 17. Ćwiczenia zręcznościowo – koordynacyjne, rozwijające umiejętność chwytu przyboru (woreczka),. Dokładne wykonywanie poleceń nauczyciela i bezpieczne posługiwanie się woreczkiem.

Zabawy dowolne na placu przedszkolnym.

 

III.  Zabawa ruchowa „Bajkowy taniec” – przy muzyce. Zabawa dydaktyczna „Co jest w worku?” – losowanie z worka przedmiotów, które należą do postaci
z bajek. Nazywanie przedmiotu i odgadywanie do kogo on należy. Dowolne zabawy w wybranych kącikach.

 

 © 1999-2015 Ewa Krysińska