Temat: Na wielkanocnym stole - kształcenie umiejętności czytania i pisania.

                                                                                                                                                                          Opracowanie: Agnieszka Kałużna

 

Część

Rodzaj ćwiczenia

Cele operacyjne ćwiczenia

Przebieg ćwiczeń

Pomoce terapeutyczne

Organizacyjno - mobilizująca

 

Ruchy naprzemienne kończyn górnych i dolnych.

 

Wspomaganie procesu czytania i pisania.

 

 

 

Dzieci wykonują za terapeutą ruchy naprzemienne kończynami górnymi i dolnymi.

 

Układ ćwiczeń z kinezjologii.

 

 

 

Ćwiczenia oddechowe.

Usprawnienie oddechu przeponowego. Analiza kształtu, wyodrębnianie figury i tła.

Dziecko otrzymuje obrazek przedstawiający koszyk i wycięte

produkty żywnościowe związane z świętami wielkanocnymi i bożonarodzeniowymi. Zadaniem dziecka jest  włożyć do koszyka za pomocą słomki, produkty, które niesie się w do święconki.

Wycięty koszyk, obrazki przedstawiające produkty pokarmowe.

Intensywnej i efektywnej pracy korekcyjno – kompensacyjnej

Loteryjka wyrazowa (materiał literowy).

 

 

 

 

 

Doskonalenie techniki i tempa czytania wyrazów wielosylabowych o sylabach otwartych i zamkniętych.

Odpoznawanie, różnicowanie, identyfikacja.

 

Nauczyciel eksponuje pojedynczo wypisane wyrazy, dzieci odszukują ich odpowiedniki w swoich zestawach. Odpowiedniki układają we właściwym miejscu na loteryjce.

Następnie wymawia je pojedynczo, dzieci odszukują ich wzrokowe odpowiedniki na loteryjce i zakrywają.

Kartonik zbiorczy loteryjki i komplet pojedynczych wypisanych wyrazów.

.

 

 

 

 

 

 

Podział wyrazów na sylaby.

 

Kształcenie percepcji słuchowej – analizy i syntezy.

 

 

 

 

 

Doskonalenie koordynacji słuchowo – wzrokowej

 

Dzieci otrzymują etykiety z poprzedniego zadania.  Następnie po kolei dzielą wyrazy na sylaby przez wystukiwanie na dzwonkach chromatycznych. Później wypowiadają wyraz całościowo.

 

 

Dzieci segregują wyrazy wg ilości sylab i umieszczają je w tabeli z rubrykami określającymi ilość sylab w wyrazie. Jeśli mają trudności terapeuta ukierunkowuje

Etykiety z loteryjki, dzwonki chromatyczne.

 

 

 

 

 

 

 

Kartoniki z cyferkami.

 

Rozsypanka wyrazowa

 

Utrwalanie graficzno-dźwiękowej budowy wyrazów wielosylabowych.

l                    Dzieci układają zdania z rozsypanki wyrazowej i przepisują zdania do zeszytu.

 

Zeszyty, rozsypnaka wyrazowa.

 Dzieci malują i ozdabiają pisanki. Babcie i mamy pieką mazurki i wielkanocne baby. Ania wykonała wielkanocny stroik.

Ćwiczenia

w pisaniu.

Doskonalenie melodii kinestetycznej pisma tzw. ruchu płynnego, postępującego rytmicznego

 

Ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Doskonalenie graficznego poziomu pisma.

 

Uczniowie uzupełniają zdania podanymi wyrazami:

malujemy, pieczemy, Święcimy, oblewamy, dzielimy się

W okresie Świąt Wielkanocnych .............. palmy, ............. jajka, .........baby i mazurki. .............. jedzenie. Podczas wielkanocnego śniadania ................ święconym jajkiem i składamy sobie życzenia

W śmigus-dyngus ........... się wodą

Tekst z lukami.

Ćwiczenia w czytaniu sylabami i całościowo.

 

Doskonalenie tempa i techniki czytania tekstu

 

 

Uczeń czyta tekst sylabami i całościowo. Sylaby łączy w wyrazy a wyrazy w zdania

Tekst dla każdego dziecka.

 

„Wielkanocny stół”

W domu Basi i Adama od rana zaczął się wielki ruch. Cała rodzina szykowała się do świątecznego śniadania. Basia i Adam postanowili, że przygotują świąteczny stół. Najpierw rozłożyli na stole biały obrus. Na nim ustawili talerzyki. Na środku położyli koszyk ze święconką. Tuż obok koszyka z jednej strony stanęła baba cukrowa, a z drugiej wielkanocny mazurek. Przy każdym talerzyku umieścili też kolorową pisankę. W rogu stołu ustawili wazon pełen wiosennych kwiatów. Do tak pięknie zastawionego stołu zasiadła cała rodzina.

Relaksacyjno - odprężająca

Ćwiczenia grafomotoryczne.

Ćwiczenie płynnych, rytmicznych, ciągłych ruchów pisarskich.

Dziecko ma pokolorować i  jajko zgodnie z opisem.

Jajko jest różowe. U góry namalowane są zielone gałązki, na dole żółte kwiatki. Przez środek jajka przebiega czerwony pasek.

Wzór jajka wyciętego ze sztywnego papieru, kredki, mazaki.

Utrwalająco - podsumowująca

Zagadki słowne.

 

 

 

Zakończenie zajęć.

Kształtowanie myślenia pojęciowego- dobieranie odpowiednich określeń do treści zagadki.

 

 

Terapeuta zadaje zagadkę. Uczeń znający odpowiedź zgłasza się i podaje odpowiedź.

 

Terapeuta prosi dzieci, by ustnie dokończyły zadania:

„Chciałabym, aby w święta...”

„Najbardziej lubię w święta...”

Zestaw zagadek