Dariusz Trybuła

 

Jak chronić środowisko naturalne? - Scenariusz świetlicowych zajęć wychowawczo -ekologicznych

 

 

TEMAT: „Jak chronić środowisko naturalne?”

 

Zajęcia przeznaczone dla dzieci w klasie I gimnazjum mające na celu zapoznanie młodzieży gimnazjalnej z tematem ochrony środowiska naturalnego i umożliwią swobodne wypowiedzenie się na ten temat każdego ucznia podczas przeprowadzonej dyskusji. Zajęcia mogą być przeprowadzone w szkole podczas lekcji wychowawczej, a także w świetlicy środowiskowej, świetlicy gminnej, świetlicy szkolnej oraz na lekcji biologii.

 

 

Cele:

Po przeprowadzeniu zajęć uczeń powinien:

- rozumieć pojęcie środowisko naturalne i ochrona środowiska,

- mieć świadomość, jak ważna jest dbałość o ochronę środowiska,

- wiedzieć, jak oszczędzać energię?

- potrafić określić niezbędne zasady przy segregacji śmieci,

- potrafić określić zasady postępowania z elektroodpadami.

 

Miejsce: Świetlica szkolna, świetlica gminna, świetlica środowiskowa.

 

Czas: ok. 5-6 godzin

 

Uczestnicy: uczniowie, wychowankowie, uczestnicy zajęć świetlicowych w wieku gimnazjalnym

 

Formy pracy:

- praca zespołowa

- praca w małych grupach

- praca indywidualna

Metody pracy:

- mini wykład,

- burza mózgów

- „drzewko decyzyjne"

- dyskusja okrągłego stołu,

- elementy arteterapii – decoupage,

- elementy biblioterapii – wymyślenie hasła.

 

 

Środki dydaktyczne:

- kartki z zadaniami dla grupy

- Słownik biologiczny,

- Arkusz szarego papieru, mazaki

 

Przebieg zajęć:

I. Część wstępna

1. Czynności organizacyjne.
2. Przedstawienie tematu lekcji.

 

II. Część główna
1. Wyjaśnienie pojęć:

- środowisko naturalne,

- ochrona środowiska ,

- segregacja śmieci

2. Prowadzący dzieli uczniów na grupy, które będą się zastanawiały nad tym jak wygląda dbałość o ochronę środowiska?
3. Każda grupa przedstawia sposoby na segregację śmieci, oszczędzanie energii i postępowania z elektroodpadami…

4. Przeprowadzenie dyskusji na temat: „Czy warto segregować śmieci?”. Nauczyciel lub wychowawca czuwa nad prawidłowym przebiegiem dyskusji (z zachowanie zasad przeprowadzania dyskusji).

5. Przygotowanie plakatu promującego ochronę środowiska.

6. Przygotowanie dowolnego przedmiotu/rzeczy z zużytych pustych opakowań, gazet i innych materiałów.

7. Prezentacja wykonanych przedmiotów.

8. Przygotowanie hasła zachęcającego do ochrony środowiska.

III. Część końcowa

1. W podsumowaniu uczniowie dokonują wspólnej refleksji.

2. Ewaluacja.

3. Zakończenie zajęć.

 

 

Prowadzący pyta się każdego ucznia po kolei:

Jak mu się podobały zajęcia?

Która z części zajęć była dla niego najfajniejsza?

Która część zajęć była dla niego trudna?

Czego mu brakowało?

Co by jeszcze dodał w innych tego typu zajęciach?

 

Nauczyciel lub wychowawca prowadzący dziękuję wszystkim uczniom za aktywne uczestnictwo w zajęciach i zaprasza na kolejne zajęcia. Na zakończenie każdy uczestnik zajęć dostaje plusa za aktywne uczestnictwo w zajęciach.

 

 

 

Opracował: Dariusz Trybuła