Scenariusz zajęć doskonalących 

słuch fonematyczny

 

 

 

Prowadzący: Śmiatacz Gabriela

   Klasa /Grupa wiekowa: podopieczni świetlicy z klas I-III

   Temat zajęć:  Analiza i synteza słuchowa - zabawy i ćwiczenia .

Cel główny

·                 doskonalenie procesów analizy i syntezy słuchowej

Cele operacyjne

Uczeń:

·               kształtuje zdolność precyzyjnego słyszenia;

·               potrafi rozróżniać dźwięki z zawiązanymi oczami;

·               ćwiczy wystukiwanie sylab w wyrazie;

·               wie, czym różni się głoska od litery;

·               umie wyodrębnić pierwszą, środkową i ostatnią głoskę lub sylabę w wyrazie;

·               układa rymowankę;

Formy pracy:

·   praca w grupach

·   praca indywidualna

Metody:   aktywizujące uczniów

 

Środki, pomoce dydaktyczne:

·   domino

·   chustka, klocki

·   kartki papieru, piłeczka pingpongowa

·   2 łyżeczki, 2 kamienie ,monety

·   2 plastikowe kubki w tym jeden napełniony wodą

·   2 klocki , gwoździe, cukier, kasztany

 

Przebieg zajęć:

1.  Wspólne ustalenie cech różniących głoskę od litery.

2.    Wyklaskiwanie i wystukiwanie sylab.

Dzieci siedzą w kręgu . Wychowawczyni zaczyna zabawę ; mówi dowolny wyraz i za pomocą klocków wystukuje wszystkie zawarte w nim sylaby . Klocki dobiera ze stołu w ilości odpowiadającej liczbie sylab w wyrazie . Następnie wyznacza jedno dziecko, które po  wykonaniu zadania  wybiera  kolejne . Wychowawczyni cały czas kontroluje przebieg zabawy

 

3. Zabawa na różnicowanie dźwięków.

   Do zabawy potrzebne są następujące rekwizyty :  kubki, papier, kamyki, monety, drewienka , gwoździe itp. Najpierw prezentuję wszystkim dzieciom  dźwięki jakie wydają poszczególne przedmioty , a następnie wybieramy na ochotnika jedno dziecko. Zawiązuje mu chustką oczy i używając tych samych rekwizytów proszę , aby odgadło rodzaj wydawanego dźwięku  .  Po wykonaniu ćwiczenia proszę kolejne dzieci o wykonanie zadania, przy czym co jakiś czas zmieniam rekwizyty.

 

3. „Głoska do głoski” czyli gra zespołowa na zasadzie domina.

Do zabawy potrzebne są kartoniki z dwoma obrazkami dobrane tak, by ostatnia głoska jednego obrazka była pierwszą głoską sąsiedniego na jednym kartoniku, a także pierwsza głoską obrazka na innym kartoniku. Można je więc układać jak koski domina. Kolejność rozpoczynania gry ustalam rzutem kostki. Wygrywa ten , kto pierwszy wyłoży obrazki.

 

4. Co robi czarodziej?

Zabawa polega na tym ,iż jedno dziecko lub wychowawca opisuje przedmiot, który ma w nazwie dwie jednakowe głoski, prosi o nazwanie go i określenie dwu głosek. Osoba , która ma obrazki jest czarodziejem ukrytym za parawanem. Posiada ona obrazki przygotowane przez prowadzącą zagadek. Uczestnicy zabawy siedzą przed parawanem –zasłonką. Wychowawczyni informuje, że będzie mówiła zagadki o przedmiotach , w których nazwie usłyszą dwie jednakowe głoski. Kto zagadkę odgadnie – podaje odpowiedź i wymienia głoskę występującą podwójnie.

Po odpowiedzi czarodziej mówi: „Czary – mary- tak lub nie. Co to jest?” – pokazuje obrazek. Jeżeli odpowiedź jest dobra, zgadujący zabiera obrazek , jeśli nie- obrazek zdobywa „czarodziej”. Wygrywa ten kto ma ich więcej.