Konspekt Zajęcia otwartego dla rodziców

Opracowała: Krystyna Lis

 

 

 

1.      Temat kompleksowy: Stop! Zabraniam! Zakazuję! Śmieci w worki się

                                                       pakuje!

2.      Temat Zajęć:   „Śmiecio – Stworek” – praca plastyczna, przestrzenna,

                                         wykonana z odpadów

3.      Cele Ogólne:

-                                              wzmocnienie więzi ze środowiskiem przyrodniczym

-                                              zachęcanie dzieci do segregacji odpadów

-                                              rozwijanie inwencji twórczej

-                                              dbanie o estetyczny wygląd pracy

-                                              doskonalenie sprawności manualnej rąk

 

4.      Cele Operacyjne:

Dziecko:

-                                              wie, ze wszyscy ludzie muszą dbać o środowisko naturalne

-                                              ma poczucie odpowiedzialności za środowisko, w którym żyje

-                                              potrafi wyjaśnić pojęcia odpady i segregacja

-                                              wie do których pojemników wrzucamy jakie śmieci

-                                              rozwija inwencję twórczą poprzez tworzenie pracy plastycznej z odpadów

-                                              potrafi łączyć różne materiały ze sobą

5.      Metody:

-                                              słowna

-                                              oglądowa

-                                              czynna

 

6.      Środki Dydaktyczne:

Wiersz „Śmiecio – Stworek” K. Lis, kukiełka „Śmiecio-Stworka”, buteleczki po jogurtach, worki na śmieci, kolorowe kółka z papieru samoprzylepnego, wata, chusteczki higieniczne, gumki recepturki, bibuła, nożyczki, klej

 

7.      Kierunki Edukacji:

-                                              wychowanie estetyczne

-                                              wychowanie społeczno - środowiskowe

 

8.      Forma Aktywności dzieci:

-                                              z całą grupą

-                                              indywidualna jednolita

 


9.      Przebieg zajęć:

 

·   Powitanie – przygotowanie do zajęć

Improwizacja ruchowa przy muzyce „W ogrodzie Trawoludka”.

Dzieci na polecenie nauczycielki naśladują rośnięcie kwiatków, fruwanie ptaszków, skoki wiewiórek itp.

 

·   Wiersz „Śmiecio – Stworek” K.Lis

Nauczycielka zaprasza dzieci do skupienia uwagi – dzieci razem z nauczycielem siadają w kole na dywanie. Nauczyciel prezentuje wiersz, poczym rozpoczyna rozmowę z dziećmi na temat ekologii:

- Czy wiecie, kto powinien dbać o środowisko?

- Czy potraficie mi wyjaśnić, co oznaczają słowa: „odpady”, „segregacja”?

- Jakie znacie pojemniki na śmieci? (papier, szkło, plastik)

 

Dzieci wypowiadają się swobodnie na podstawie wcześniej zdobytej wiedzy, własnych obserwacji i doświadczeń.

 

·   Nauczyciel odwołuje się do fragmentu wiersza, aby wyjaśnić dzieciom, co będą robić ze zgromadzonych odpadów:

- Kto występował w naszym wierszyku i o co prosił dzieci?

- Z czego zrobiony był nasz Śmiecio – Stworek?

 

Następnie nauczyciel objaśnia technikę, jaką będą wykonywane stworki i prezentuje dzieciom zgromadzone materiały. Dzieci podają własne pomysły wykonania stworków z odpadów.

Nauczyciel zaprasza dzieci do stolików, aby obejrzały potrzebne materiały i przystąpiły do pracy.

 

Samodzielna praca dzieci, pomoc i wsparcie nauczyciela w wykonywaniu pracy.

 

 

·   Zorganizowanie wystawy, wspólne oglądanie powstałych prac, aprobata i wyrazy uznania dla wszystkich dzieci.

 


Śmiecio – Stworek” K. Lis

 

Czysta łąka, rzeka, las,

to zasługa wszystkich was.

Ekologia – super sprawa,

segregacja i zabawa.

Te trzy kosze dobrze znacie,

śmieci do nich wyrzucacie.

Z tych, co leżą na dywanie,

zaraz stworek nam powstanie.

„Jestem sobie Śmiecio – Stworek.

Mam na plecach lśniący worek,

brzuszek mój jest z buteleczki,

a ubranko mam w kropeczki.

Tylko smutno mi okropnie,

w tej przedszkolnej sali.

Chciałbym bardzo prosić dzieci,

O przyjaciół z reszty śmieci”.